Coğrafiya fakültəsinin görkəmli məzunları və elm xadimləri

 

Asəf Abbasqulu oğlu Nadirov – Akademik

Şahvələd Binnət oğlu Xəlilov - Azərbaycan EA-nın müxbir üzvü (1939-2007)

Əsgər Cabbar oğlu Eyyubov - Professor (1926-2000)

Muxtar Rzaqulu oğlu Abduyev - Professor(1926-1979)

Neron Aslan oğlu Babaxanov - Professor

Nəriman Adil oğlu Vəliyev - Professor(1928-1991)

Şövqi Yusifziya oğlu Göyçaylı - Professor

Mamed Sahəddin oğlu Çobanzadə- Professor (1931-2000)

Tapdıq Güləhməd oğlu Həsənov - Professor

İsgəndər Şahbala oğlu İsgəndərov- Professor (1933-1993)

Həsən Yusif oğlu Fətullayev- Professor (1953-2006)

Çingiz Niyazi oğlu İsmayılov – Professor

Xalid Kazım oğlu Tanrıverdiyev- Professor

Rza Nadir oğlu Mahmudov- Professor

Elbrus Kərim oğlu Əlizadə - Professor

Maqbet Ədil oğlu Məmmədov – Professor (1937-2004)

Hüseyn Ağamalı oğlu Xəlilov - Professor

Bayram Cavad oğlu Ələsgərov – Professor

Şahalı Gülmalı oğlu Həsənov – Professor

Vüsət Əmir oğlu Əfəndiyev – Professor

Fərda Əli oğlu İmanov – Professor

Məqsəd Hüseyn oğlu Qocamanov – Professor

Elmar Eldar oğlu Qasımov - Bakı Ali Neft Məktəbinin rektoru

Bookmark and Share