Rza Mahmudov

Rza Mahmudov Coğrafiya elmləri doktoru, professor
İş telefonu: +(994) 12 566 50 34 QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

1952-ci il yanvarın 23-də Gürcüstanın Qardabani rayonunun Kosalı kəndində anadan olub. 1956-1968-ci illərdə Kosalı kənd orta məktəbində oxuyub. 1970-1975-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Geoloji-Coğrafiya fakültəsində təhsil alıb. 1991-ci ildən BDU-da calışır. Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VE ELMİ DƏRƏCƏ VƏ EMLİ ADLARI
 • 1970 -1975 –ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin «Geoloji - Coğrafiya» fakultəsinin tələbəsi olmuşdur
 • 1983 –cü ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir
 • 1997 –ci ildə Azərbaycanın dağ çaylarında axımın formalaşmasının təhlili və proqnozu” mövzusu üzrə doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmiş və coğrafiya elmləri doktoru elmi dərəcəsini almışdır
 • 2004 –cü ildən professor elmi adını almışıdır
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
 • 1975-1991, Zaqafqaziya Hidrometeorologiya Elmi –Tədqiqat İnstitutu
 • 1991-1995, Hidrometeorologiya kafedrasında dosent, BDU
 • 1995 –ci ildən Azərbaycan Dövlət Hidrometeoerologiya Komitəsinin Elmi –Tədqiqat Hidrometeorologiya İnstitutuna köçürmə yolu ilə direktor vəzifəsinə təyin edilir və BDU-nun Hidrometeorologiya kafedrasında 0.5 şt dossent vəzifəsində saxlanılır
 • 2000-ci ildən Hidrometeorologiya kafedrasında 0.5 şt professor vəzifəsin tutur
 • Apardığı dərslər: Qurunun hidrologiyası, Hidroloji proqnozun əsasları, İqlim dəyişmələri və çay axımı.
 • 127 elmi məqalə, 4 elmi buklet, 4 monoqrafiya, 2 dərslik, 4 metodik vəsat, 2 proqram, 2 publisistik əsər, 1 xəritə, 1 kataloq, 1 patentin müəllifidir
TƏDQİQAT SAHƏSİ
 • Coğrafiya, Hidrometeorologiya, Su ehtiyatları
BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
 • 2004, Санкт-Петербург, VI Всероссийский гидрологический съезд.
 • 2006, Bakı, Azərbaycan; Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, III Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans
 • 2006, Москва, Международная конференция по проблемам гидрометеорологической безопасности
 • 2006, Bakı, Azerbaycan; Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti D.Feyzullayevin yubileyinə həsr olunan elmi-praktiki konfrans
 • 2007, Bakı, Azərbaycan; Akademik Həsən Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Ekologiya: Təbiət və cəmiyyətin problemləri”Beynəlxalq elmi konfrans
 • 2007, Baku, Natural cataclysms and global problems of the modern civilization
 • 2007, Baku, Energy Ecology Economy International Congress
 • 2007, Bakı, Azərbaycan; Prof.M.A.Müseyibovun anadan olmasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfrans
 • 2008, 2008, Bakı, Azərbaycan; Prof. M.Ə.Məmmədovun anadan olmasının 70 illiyinə həsr olunmuş “Ekstremal hidrometeoroloji hadisələrin qlobal və regional problemləri” elmi konfrans
 • 2008, Душанбе, Международная Конференция по сокращению стихийных бедствии связанных с водой
SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
 1. 2006, Azərbaycanda hidrometeoroloji xidmət və onun inkişaf perspektivləri
 2. 2006, Qlobal iqlim dəyişmələri-səbəblər və təbii fəlakətlər
 3. 2006, Радиолокационный прогноз селевых явлений на Южном склоне Большого Кавказа
 4. 2008, Климатические изменение и их влияние на водные ресурсы Азербайджана
KITABLAR
 • 2006, Hidrometeorologiya,iqlim dəyişmələri, təbii fəlakətlər və həyat
 • 2007, Azərbaycanda hidrometeoroloji xidmət son üç əsrdə
 • 2008, Azərbaycanda hidrometeoroloji şərait və təhlükəli hidrometeoroloji hadisələr
 • 2008, Azərbaycanın sel təhlükəli çaylarının kataloqu
DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR
 • 1997 -1999, Azərbaycanın Birinci Milli İqlim Proqramının hazırlanması
 • 2002 -2003, Cənubi Qafqazda Su Ehtiyatlarının İdarə olunması (ABŞ, USAİD)
 • 2005, BMT-nin İnkişaf Proqramının „Kür hövzəsinin transsərhəd deqradasiyasının azaldılması“ layihəsi (UNDP/Sida və UNDP/ GEF)
 • 2007 -2008, Azərbaycanda Su Ehtiyatlarından Kompleks İstifadənin Baş Sxeminin hazırlanması layihəsi
Bookmark and Share