Tələbə-Gənclər təşkilatı

Azərbaycan Respublikası Prezident Administrasiyası Rəhbərinin 2005-ci il 15 fevral tarixi 41№li Sərəncamına əsasən Azərbaycan Respublikasında bütün ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrində gənclər və tələbələrlə işin təkmilləşdirilməsi məqsədi iıə Tələbə Gənclər Təşkilatları yaradılmışdır. Bakı Dövlət Universitetinin Coğrafiya fakültəsində də Tələbə Gənclər Təşkilatı fəaliyyət göstərir. Təşkilatın idarə heyətində sədr, sədrin müavinləri və aktiv üzvlər də daxil olmaqla 10 nəfər tələbə fəaliyyət göstərir.

Fakültə Tələbə-Gənclər təşkilatının fəaliyyətinə aşağıdakılar daxildir:

  • Tələbələrin sosial problemlərinin həlli istiqamətində işin həyata keçirilməsi
  • Tələbələr arasında maarifləndirmə işlərinin aparılması
  • Tələbələrin idmanın müxtəlif növlərinə aid təşkil edilən universitet, ali məktəblər arası Respublika olimpiadalarında iştirakı.

Tələbə Gənclər Təşkilatının Əsasnaməsi

Tələbə Gənclər Təşkilatlnın fakültə üzrə sədri
Quluzadə Mədinə Vüqar qızı

Əlaqə vasitələri:

BDU TGT ilə əlaqə:
Facebook: https://www.facebook.com/BDUTelebeGencler
Instagram: https://www.instagram.com/bdu_tgt
Twitter: https://www.twitter.com/tgtbdu
E-mail: [email protected]
Youtube:https://www.youtube.com/channel/UC34KAvgpwzdQtooyGINpO_g
Telefon: +994125102587 

Fakültə TGT ilə əlaqə:

Bookmark and Share