Babaxanov Neron

Babaxanov Neron

Elmi dərəcəsi və hal hazirda BDU-da tutduğu vəzifəsi :Coğrafiya elmləri doktoru, professor
İş telefonu: +(994) 12-438-11-58

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

1939-cu ildə Azərbaycan Respublikasının Qazax rayonunun (indiki Ağstafa) Enigün kəndində anadan olub. 1956-cı ildə Enigün orta məktəbini bitirib. 1957-1962-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) Coğrafiya fakültəsini bitirərək, iqtisadi coğraf, orta məktəb müəllimi ixtisası almışdır. 1964-cü ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin SSRİ-nin iqtisadi coğrafiyası kafedrasının əyani aspiranturasına, sonradan Moskva Dövlət Universitetinin əyani, məqsədli aspiranturasına daxil olub. 1970-ci ildə Sovet coğrafı N.Y. Kovalskayanın rəhbərliyi ilə „Mil-Muğan düzlərinin mənimsənilməsinin coğrafi problemləri“ mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edib. 1970-ci ildən coğrafiya elmlər namizədi, 1973-cü ildən isə dosentdir. 1983-1986-cı illərdə Moskva Dövlət Universitetinin əyani doktoru olub. 1986-cı ildə Leninqrad Dövlət Universitetində İqtisadi coğrafiya sahəsində SSRİ-də ilk dəfə «Təbii fəlakətlərin iqtisadi coğrafi cəhətdən öyrənilməsinin elmi əsasları» (Azərbaycan timsalında) mövzusunda sosial və iqtisadi coğrafiya, ətraf mühiti mühafizə və təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə ixtisasları üzrə doktorluq disssertasiyası müdafiə edib. 1987-ci ildən elmlər doktoru, 1990-cı ildən isə professordur. Ailəlidir, üç övladı var.

TƏHSİLİ VE ELMİ DƏRƏCƏ VƏ EMLİ ADLARI

 • 1970-ci ildən coğrafiya elmlər namizədi, 1973-cü ildən isə dosentdir.
 • 1983-1986-cı illərdə Moskva Dövlət Universitetinin əyani doktorantı olub.
 • 1987-ci ildən elmlər doktoru, 1990-cı ildən isə professordur.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1966-1989-cu illərdə N.A. Babaxanov Azərbaycan Xalq təsərrüfatı və Leninqrad Maliyyə İqtisad İnstitutunun Bakı filialında müəllim, baş müəllim, dosent, professor vəzifələrində çalışıb.
 • 1989-cu ildə müsabiqə yolu ilə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) «SSRİ-nin iqtisadi coğrafiyası» kafedrasının müdiri, 1989-1991-ci illərdə isə Azərbaycan SSRİ Xalq Təhsili Nazirinin müvini.
 • 1991-1992-ci illərdə isə Bakı Dövlət Universitetində İqtisadi məsələlər üzrə prorektor.
 • 1992-ci ildən hal-hazıradək Bakı Dövlət Universitetinin İqtisadi və social coğrafiya kafedrasının professorudur.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Təbii fəlakətlərin Azərbaycanda öyrənilməsinin iqtisadi və sosial əsasları

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2005-ci il, “Azərbaycan Respublikası Regionlarının sosial-iqtisadi inkişafının aktual problemləri” mövzusunda elmi-praktik konfransda “Regionların sosial-iqtisadi inkişafında təbii fəlakətlərdən sığortalanmanın rolu.
 • 2005-ci il, Coğrafiya fakültəsinin 60 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransda “Təbii fəlakətlərə qarşı mübarizə dövlət səviyyəsində həll edilməlidir”.
 • 2007-ci il, akad. Həsən Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Ekologiya təbiət və cəmiyyət problemləri”“Üzümçülüyün şöhrəti yenidən bərpa edilməlidir”.
 • 2007-ci il, prof. M.A. Müseyibovun anadan olmasının 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. “Təbii fəlakətlərə qarşı mübarizə işinin təşkili”.
 • 2008-ci il, Ümummili liderimiz H.Ə. Əliyevin anadan olmasının 85 illik yubileyinə həsr olunan Beynəlxalq konfransın materialları. “Azərbaycanda təbii fəlakətlərin zərərsizləşdirilməsi üçün sığorta işi yenidən qurulmalıdır.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. 2003 –cü il, Bakı, “Fövqalədə hallar” jurnalı, ¹1. Daşqınlara qarşı əsaslı tədbirlər görülməlidir.
2. 2004-cü il, Bakı, Azərbaycan regionlarının inkişafının sosial-iqtisadi və ekocoğrafi problemləri. Azərbaycan coğrafiya cəmiyyətinin əsərləri 9 cild. Обобшенный анализ социально-экономической и экологической стиуации в прибрежной зоны Каспийского моря
3. 2004-cü il Bakı, Bakı Universitetinin xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası, ¹3. Abşeronda yaşayış mətəqələrinin ərazi təşkilində təbii fəlakətlərin nəzərə alınması.
4. 2007-ci il, Bakı Universitetinin xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası. ¹3. Azərbaycan respublikasının təbii ehtiyat potensialının təsərrüfat baxımdan qiymətləndirilməsi və ətraf mühitin mühafizəsi.
5. “Azərbaycan Respublikası ərazisində baş verən təbii fəlakətlərdən əhalinin təxliyyə olunma problemləri” BDU-nun Coğrafiya fakultəsinin “ Coğrafiya: nəzəriyyə ,praktika və innovasiya” mövzusunda Elmi –praktiki konfransın materialları. 2015-ci il 10 dekabr
6. Babaxanov N.A., Əliyeva İ., “Bakı Dövlət Universtetində təbii fəlakətlər kursunun tədrisinə dair” // Fövqaladə Hallar Nazirliyinin yaradılmasının 10 illiyinə həsr olunmuş “Fövqaladə hallar və təhlükəsiz həyat” mövzusunda beynalxalq elmi praktiki konfransın materialları. 2015-ci il.

KİTABLAR

 • 2004, Bakı, dərs vəsaiti. Təbii fəlakətlərin iqtisadi və sosial-coğrafi öyrənilməsi.
 • 2006-ci il, momoqrafiya. Təbii fəlakətləri ram etmək olarmı.
Bookmark and Share