Professor-müəllim heyəti

Kafedranın əməkdaşları:

1. T.G.Həsənov c.e.d., kafedra müdiri

2. N.A.Babaxanov c.e.d.,professor

3. C.R.Abbasov c.e.n., dosent

4. S. Ə. Allahverdiyeva, c.ü.f.d.

5. M.R.Musayeva, c.ü.f.d.

6. E.E.Qasımova, c.ü.f.d.

7. P.Ş.Orucov

 

Bookmark and Share