Musayeva Mətanət Ramazan qızı

İş telefonu: (+994) 12 538 11 58

e-mail: musayeva.mr@gmail.com

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1975-ci il martin 17-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 2008-ci ildən BDU-da çalışır. Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1994-1999 BDU, Coğrafiya fakültəsi, bakalavriat pilləsi
 • 2003-2006 BDU, Coğrafiya fakültəsi, magistratura pilləsi
 • 2009-2013 BDU Coğrafiya fakültəsi, İqtisadi və sosioal coğrafiya kafedrası, doktorantura, 5401.01 – “İqtisadi coğrafiya” ixtisasında, Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru.
 • 2018-ci ildən AMEA akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunda elmlər doktoru proqramı üzrə qiyabi doktorantdır. “Azərbaycan Respublikasının regional geosiyasi məkana inteqrasiyası və geostrateji modeli” mövzusunda doktorluq dissertasiyası üzərində işləyir.
 • 2019-cu ildən dosent

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1999–2005, Nərimanov rayonu 212 saylı orta məktəb, coğrafiya müəllimi
 • 2000-2017, Türkiyənin Dəyanət Vəqfi Bakı Türk Liseyi, müdir müavini, coğrafiya müəllimi
 • 2003-2012, Azərbaycan MEA MXKE Tİ XKTB, mühəndis
 • 2012-ci ildən akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Azərbaycanın Siyasi və İqtisadi Coğrafiyası şöbəsi, böyük elmi işçi
 • 2008- 2015, BDU, İqtisadi və sosial coğrafiya kafedrasında saathesabı müəllim
 • 2015-ci ildən BDU, İqtisadi və sosial coğrafiya kafedrasında tam ştat müəllim

 

Apardığı dərslər:

Bakalvar piləsində:

 • 1. İqtisadi coğrafiyanın nəzəri əsasları
 • 2. Postsovet ölkələrinin coğrafiyası

Magistr pilləsində:

 • 1. Siyasi coğrafya və Geopolitika
 • 2. Regionların sosial-iqtisadi coğrafiyası
 • 3. Azərbaycan regionlarının tarazlı sosial-iqtisadi inkişaf problemləri
 • 4. Sənaye coğrafiyası

TN-nin SABAH qruplarında:

 • 1. İqtisadi coğrafiyanın nəzəri əsasları
 • 2. Coğrafiya tarixi
 • 3. Təbii Fəlakətlərin coğrafiyası.

30-dan artıq elmi əsərin, 2 monoqrafiyanın, 1 dərsliyin və 10 dərs proqramının müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Azərbaycanın perspektiv geosiyasi və geoiqtisadi potensialı, malik olduğu maddi-mənəvi və insan kapitalı. Azərbaycanın planetar və regional geosiyasi gücünə həlledici təsir göstərən əsas amillər, mövcud hərbi-geostrateji potensialının coğrafiyası və təhlükəsizlik siyasəti. Azərbaycanın müasir geostrateji modeli.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2018, “İdeyadan biznesə” Startap Turunun Finalı, Bakı, Heydər Əilyev mərkəzi
 • 2018, Azərbaycanda İnnovasiya həftəsi çərçivəsində “ Bilik İqtisadiyyatı – Azərbaycanın İnnovativ Yol xəritəsi layihəsinin” təqdimatı, Bakı
 • 2018, “Hult Prize”, yarımfinal turunda “Yoldaş” layihəsinin təqdimatı
 • 2018, Forum on AgTech and Green Energy, “İnnovation for the green future”, Baku, ADA University
 • 2018, “Strateji yol xəritələri və coğrafi tədqiqatlar”. Elmi-praktiki konfrans. BDU, Bakı.
 • 2017, AMEA-nın akademik H.Ə.Əliyevin 110 illik yubileyinə həsr olunmuş, Lənkəran Dövlət Universitetində keçirilən konfrans.
 • 2017, “University Experience Exchange” Conference from 22 to 26 February 2017 in Madrid–Juan Carlos University, Spain. İnternational Sertificate.
 • 2016, “University Experience Exchange” Conference from 8 to 13 February 2016 in Paris –Sorbon University Abu Dhabi, U.A.E. Sertificate.
 • 2016, “İnnovation Education in the World ” Conference from 25 to 30 August 2016 in Paris –Sorbon University in Paris, İnternational Sertificate.
 • 2016, “Azərbaycan Regionlarının Coğrafi Problemləri” Elmi-Praktiki Konfrans. BDU, Bakı
 • 2015, Post 2015: Qlobal Cagırışlar Şəraitində Azərbaycan Respublikasının Davamlı İnkişafının İdarə edilməsi. Elmi –paktiki konfrans.
 • 2015, Coğrafiya:Nəzəriyyə, Praktika və İnnovasiya. Elmi Praktiki Konfrans. BDU, Bakı.
 • 2013, Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyəti H.Ə.Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi-praktiki konfrans. Bakı.
 • 2012, Международная научно – практическая конференция «Теоретические и практические аспекты развития современной науки». «Институт Стратегических Исследований». Москва .
 • 2012, Natural cataclysms and global problems of the modern civilization. World forum – international congress 2012- İstanbul, turkey.
 • 2012, AMİU, “Fövqəl”-Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi problemləri üzrə mütəxəssislər assosiasiyasının 15 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans. Bakı.
 • 2012, “Qloballaşma ilə əlaqədar fövqəladə hallara qarşı mübarizənin müasir problemləri” mövzusunda Beynəlxalq Elmi-Praktik konfrans. Bakı.
 • 2011, Riskin idarə olunmasına həsr edilmiş beynəlxalq Elmi-praktiki konfrans.
 • 2011, Natural cataclysms and global problems of the modern civilization geocataclysm-2011. İstanbul, Turkey.
 • 2011, Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XV respublika elmi konfransı. Bakı.
 • 2010, Doktorontların və gənc tədqiqatçıların XIV respublika elmi konfransı. Bakı.
 • 2010, «Xəzər dənizi və ətraf regionların ekosistemləri: təhlükə və risklər»ə həsr edilmiş Elmi-praktik konfrans. Baki.
 • 2009, Prof. Ocaqov Həbib Osman oğlunun 70 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi-praktik konfrans. Bakı.
 • 2009, «Təbii-təsərrüfat sistemlərinin ekoloji təhlükəsizliyinin təminatının coğrafi problemləri»nə həsr edilmiş Elmi-praktik konfrans. Bakı.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • 2018, “Naxçıvan Muxtar Respublikasinin sərhədyanı torpaqlarından səmərəli istifadənin problemləri”
 • 2018, “Azərbaycan-Türkiyə siyasi-iqtisadi münasibətlərinin inkişaf perspektivləri”
 • 2018, Азербайджано-Российские отношения на современном этапе развития: проблемы и перспективы.
 • 2018, Sustainable development of regions of Azerbaijan Republic and their sosial-geographical problems.
 • 2017, Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyi və dayanıqlı qida təminatı.
 • 2017, Azərbaycan Respublikasında aqrar sektorun dayanıqlı inkişafında innovasiyaların tətbiqi.
 • 2016, Этнополитические конфликты в пост-советских странах.
 • 2016, Socio-economic aspects of the concept of sustainable development in Azerbaijan.
 • 2016, Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi potensialından istifadə dövlətin regional siyasətinin strategiyası.
 • 2015, Azərbaycanda Azad İqtisadi Zonalar.
 • 2015, Azərbaycan Respublikasinda aqrar-sənaye kompleksinin müasir vəziyyəti və prespektivləri.
 • 2014, Наводнения в нижнем течении реки Кура и их последствия.
 • 2014, Наводнения в Аранском экономико-географическом районе.
 • 2014, Influence of Inundations on development and territorial organization of economy in Kur-Araz lowland.
 • 2013, Inundations in the Kura River.
 • 2013, Daşqınların vurduğu zərərdən asılı olaraq ərazinin rayonlaşdırılması.
 • 2012, Наводнения в Азербайджане.
 • 2012, Flood fighting methods in the Kura and Araz rivers.
 • 2012, Daşqın hadisəsinin Aran iqtisadi rayonunun kənd təsərrüfatının ərazi təşkilinə təsiri.
 • 2012, Aran iqtisadi rayonunda daşqın hadisəsinin nəqliyyat şəbəkəsinin və sosial infrastrukturun ərazi təşkilinə təsiri.
 • 2011, Географический анализ методов, применяемых в борьбе с наводнениями.
 • 2011, Azərbaycan ümumtəhsil məktəblərində təbii fəlakətlərin tədrisinə dair.
 • 2011, Azərbaycan daşqınlara qarşı kompleks mübarizə tədbirləri görülərsə, müsbət nəticə əldə oluna bilər.
 • 2011, 2010-cu il daşqınlarının Aran iqtisadi rayonunun yaşayış məntəqələrinə və əhali məskunlaşmasına təsiri.
 • 2010, Xəzər dənizinin səviyyə tərəddüdü və onun Kür çayı hövzəsində daşqınların yaranmasında rolu.
 • 2010, Qlobal iqlim dəyişikliklərinin Kür və Araz çaylarında daşqınların baş verməsində rolu.
 • 2010, Dünyada daşqınlara qarşı tətbiq olunan metodlardan Azərbaycanda istifadə.
 • 2010, Azərbaycanda daşqınlara qarşı mübarizədə dünya təcrübəsindən istifadə.
 • 2009, Daşqınlarla mübarizə işi daima dövlətin nəzarətində olmalıdır. “Fövqəladə hallar və ətraf mühit”.
 • 2009, Daşqın hadisəsinin yayıldığı ərazilər və ona qarşı mübarizə tədbirləri.

 

KİTABLAR

 • 2018, “Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiysı (Postsovet ölkələrinin coğrafiyası)” Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti. Bakı 2018, 508 səh.
 • 2015, FÖVQƏLADƏ HALLAR. Məktəblinin Ensiklopediyası. UNİSEF Azərbaycan ,Azərbaycan Respublikasi Fövqəladə Hallar Nazirliyi. Redaksiya heyətinin üzvü. Bakı-2015. 520 səh.
 • 2014, Daşqınların təsərrüfatın inkişafı və ərazi təşkilinə təsiri. Monoqrafiya. Bakı-2014. 192 səh.

 

İCTİMAİ FƏALİYYƏTİ

 1. AMEA “ GƏNC ALİM ” təşkilatının üzvü, 2014
 2. Azərbaycan Cografiya Cəmiyyətinin üzvü, 2015
 3. BDU, Coğrafiya fakültəsində “İNNOVATİV layihələrə dəstək” qrupunun rəhbəri, 2016
 4. BDU, FD.02.195 saylı Dissertasiya Şurasının üzvü, 2018

 


TƏLTİFLƏR

 1. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi-FƏXRİ FƏRMAN, 2007 ci il.
 2. İlk Respublika İnnovasiya Musabiqəsinin qalibi, Sertifikat, 2017-ci il.
Bookmark and Share