COĞRAFİYA FAKÜLTƏSİNİN DEKAN MÜAVİNLƏRİ

Elmi işlər üzrə dekan müavini Talıbov Səbuhi Əlibala oğlu 1987-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

2010-2012-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin magistratura pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş.

2012-2015-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin əyani doktorantı olmuşdur.

2018-ci ildə “Lənkəran-Astara iqtisadi-coğrafi rayonunda turizmin inkişaf perspektivləri” dissertasiya mövzusunu uğurla müdafiə edərək Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru (c.ü.f.d.) elmi dərəcəsi verilmişdir.

2019-cu ildən BDU-nun Coğrafiya fakültəsi Elmi Şurasının üzvüdür.

2012-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin Coğrafiya fakültəsinin “Xarici ölkələrin iqtisadi-siyasi coğrafiyası və turizm kafedrasının” müəllimidir.

2012-ci ildən turizm sektoru üzrə müxtəlif qrant və layihələrin iştirakçısı, təlimçisi və eksperti kimi fəaliyyət göstərir.

35-dən  artıq elmi əsərin və 6 dərs proqramının müəllifidir.

Humanitar və sosial məsələlər üzrə dekan müavini Məmmədov Qoşqar Vətən oğlu – 1973-cu il iyulun 3-də Göyçay şəhərində anadan olub. 1980-1990-cı illərdə Bakı şəhərinin 157 saylı orta məktəbdə oxuyub. 1990-1995-cı ıllərdə Bakı Dövlət Universitetinin Coğrafiya fakültəsini bitirib. 1995-2007-ci illərdə BDU-nun “İqtisadi və sosial coğrafiya”, 2007-ci ildən isə "Azərbaycan coğrafiyası və coğrafiyanın tədrisi metodikası " kafedrasında çalışır. Ailəlidir: dörd övladı var.

Apardığı dərslər: “Əhali coğrafiyası demoqrafik əsaslarla”, “Azərbaycanın iqtisadi və sosial coğrafiyası”, “Geourbanistika”. 35 elmi məqalə və tezisin, 1 dərsliyin müəllifidir.

Tədris işləri üzrə dekan müaviniƏhlimanov Ramiz Mirağa oğlu – 1966-1971-ci illərdə BDU coğrafiya fakültəsini bitirmişdir.
Əhlimanov R. 1980-cı ildə «Landşaftın kartoqrafik-riyazi metodla təhlili» (Azərbaycan respublikası ərazisi timsalında) mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.
1974-cü ildən 1991-ci ilə qədər AEA Coğrafiya İnstitutunda mühəndis-kartoqraf, kiçik elmi işçi, baş elmi işçi vəzifələrində çalışmış, 1990-cı BDU «Geodeziya və Kartoqrafiya» kafedrasına baş müəllim vəzifəsinə qəbul edilmiş, 1991-ci ildə dosent elmi adına layiq görülmüşdür.
Dosent R.M.Əhlimanov 1991-ci ildə BDU Coğrafiya fakültəsi yaradılması ilə əlaqədar dekan müavini vəzifəsinə təyin edilmişdir.
Elmi əsərləri landşaft strukturunu kartoqrafik-riyazi metodla tədqiq olunmasına həsr edilmişdir. O bir sıra landşaftometriya xəritələrinin və 60-dan çox elmi məqalənin, proqram və metodik vəsaitin müəllifidir.

Bookmark and Share