COĞRAFİYA FAKÜLTƏSİNİN DEKAN MÜAVİNLƏRİ

Elmi işlər üzrə dekan müavini - Musayeva Mətanət Ramazan qızı1999-cu ildə BDU Coğrafiya fakültəsini bakalavr, 2006-cı ildə BDU Coğrafiya fakültəsinin magistr pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

Musayeva M.R 2013-cü ildə “İqtisadi coğrafiya” ixtisasında dissertasiya işini müdafiə etmiş,  coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi adını almışdır.

2018-ci ildən AMEA akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunda elmlər doktoru proqramı üzrə qiyabi doktorantdır. “Azərbaycan Respublikasının geosiyasi məkana inteqrasiyası və regional geostrateji modeli” mövzusunda doktorluq dissertasiyası üzərində işləyir.

2019-cu ildən “İqtisadi və sosial coğrafiya” kafedrasının dosentidir.

40-dan artıq elmi əsərin, 2 monoqrafiyanın, 1 dərsliyin və 12 dərs proqramının müəllifidir.

İlk Respublika İnnovasiya musabiqəsinin qalibidir. 2017-ci il.

Humanitar və sosial məsələlər üzrə dekan müavini Məmmədov Qoşqar Vətən oğlu – 1973-cu il iyulun 3-də Göyçay şəhərində anadan olub. 1980-1990-cı illərdə Bakı şəhərinin 157 saylı orta məktəbdə oxuyub. 1990-1995-cı ıllərdə Bakı Dövlət Universitetinin Coğrafiya fakültəsini bitirib. 1995-2007-ci illərdə BDU-nun “İqtisadi və sosial coğrafiya”, 2007-ci ildən isə "Azərbaycan coğrafiyası və coğrafiyanın tədrisi metodikası " kafedrasında çalışır. Ailəlidir: dörd övladı var.

Apardığı dərslər: “Əhali coğrafiyası demoqrafik əsaslarla”, “Azərbaycanın iqtisadi və sosial coğrafiyası”, “Geourbanistika”. 35 elmi məqalə və tezisin, 1 dərsliyin müəllifidir.

Tədris işləri üzrə dekan müaviniƏhlimanov Ramiz Mirağa oğlu – 1966-1971-ci illərdə BDU coğrafiya fakültəsini bitirmişdir.
Əhlimanov R. 1980-cı ildə «Landşaftın kartoqrafik-riyazi metodla təhlili» (Azərbaycan respublikası ərazisi timsalında) mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.
1974-cü ildən 1991-ci ilə qədər AEA Coğrafiya İnstitutunda mühəndis-kartoqraf, kiçik elmi işçi, baş elmi işçi vəzifələrində çalışmış, 1990-cı BDU «Geodeziya və Kartoqrafiya» kafedrasına baş müəllim vəzifəsinə qəbul edilmiş, 1991-ci ildə dosent elmi adına layiq görülmüşdür.
Dosent R.M.Əhlimanov 1991-ci ildə BDU Coğrafiya fakültəsi yaradılması ilə əlaqədar dekan müavini vəzifəsinə təyin edilmişdir.
Elmi əsərləri landşaft strukturunu kartoqrafik-riyazi metodla tədqiq olunmasına həsr edilmişdir. O bir sıra landşaftometriya xəritələrinin və 60-dan çox elmi məqalənin, proqram və metodik vəsaitin müəllifidir.

Bookmark and Share