Məmmədov Qoşqar Vətən oğlu

İş telefonu: +(994) 12 538 08 92

e-mail: [email protected]

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

1973-cu il iyulun 3-də Göyçay şəhərində anadan olub. 1980-1990-cı illərdə Bakı şəhərinin 157 saylı orta məktəbdə oxuyub. 1990-1995-cı ıllərdə Bakı Dövlət Universitetinin Coğrafiya fakültəsini bitirib. 1995-2007-ci illərdə BDU-nun “İqtisadi və sosial coğrafiya”, 2007-ci ildən isə "Azərbaycan coğrafiyası və coğrafiyanın tədrisi metodikası " kafedrasında çalışır. Ailəlidir: dörd övladı var.

TƏHSİLİ VE ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1990-1995, tələbə, Coğrafiya fakültəsi, BDU.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1995-2007 – müəl. “İqtisadi və sosial coğrafiya” kafedrası, Coğrafiya fakültəsi, BDU

2007-ci ildən müəl."Azərbaycan coğrafiyası" kafedrası, Coğrafiya fakültəsi, BDU

Apardığı dərslər: “Əhali coğrafiyası demoqrafik əsaslarla”, “Azərbaycanın iqtisadi və sosial coğrafiyası”, “Geourbanistika”. 35 elmi məqalə və tezisin, 1 dərsliyin müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Azərbaycanda narkomaniyanın sosial iqtisadi problemləri

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2017, Qlobal iqtisadi şərait və Azərbaycanın iqtisadi coğrafi mövqeyi
 • 2016, Azərbaycan Respublikasında demoqrafik inkişafı əhali məskunlaşmasının perspektivləri və regional problemləri
 • 2015, II Xəzər Beynəlxalq Texnologiyalar konfransı


SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • 2016, Мировой опыт и география международного сотрудничества Азербайджана в борьбе с наркоманией
 • 2015, Экономико-географические факторы влияющие на наркоситуацию Азербайджане
 • 2014, География наркотических растений и их незаконное культивирование в Азербайджане
 • 2013, Экономико-географические проблемы распространения наркотических веществ на Южном Кавказе
 • 2013, Социально-географические проблемы наркомании в Азербайджане в годы независимости
 • 2013, Проблемы исследования наркомании в зарубежных странах
 • 2012, Новейшие изменения в демографических процессах на Южном Кавказе
 • 2011, Проблемы и перспективы развития гелиоэнергетики в Азербайджане на фоне мировой альтернативной энергетики
 • 2010, Транспортировка и география распространения наркотических веществ в Прикаспийских странах
 • 2010, Особенности современного потепления климата и его воздействие на хозяйство

KİTABLAR

 • 2010, Azərbaycanın iqtisadi və sosial coğrafiyası, Dərslik
Bookmark and Share