UNUDULMAZ MÜƏLLİMLƏR

 

1. Müseyibov Müseyib, - c.e.d. prof.

2. Quliyev Rafiq, c.e.n. dosent

3. Babayev Rafiq, c.e.n. dosent

Bookmark and Share