Babayev Rafiq

Babayev Rafiq Texnika elmləri namizədi, dosent
İş telefonu: +(994) 12 439 09 74 QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

1937-ci il oktyabrın 15-də Bakıda anadan olub. 1945-1953-cü illərdə 199 saylı Bakı şəhər orta məktəbdə oxuyub. 1953-1957-ci illərdə Bakı Neft texnikumunda təhsil alıb. 1957-1960-cı illərdə Azərbaycan Neft Sənayesi institutunda Geofizika fakültəsində təhsil alıb. 1960-1965-ci illərdə Moskva Geodeziya, Aerofotoplanalma və Kartoqrafiya mühəndislər institutunda kartoqrafiya fakültəsində təhsil alıb. 1965-1967-ci illərdə AMEA-nın Coğrafiya institutunda baş mühəndis kartoqraf işləyib. 1969-1972-ci illərdə BDU-nun əyani aspiranturasını bitirib. 1968-ci ildən BDU-da çalışır. Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VE ELMİ DƏRƏCƏ VƏ EMLİ ADLARI
 • 1960-1965-ci illər, tələbə, kaptoqrafiya fakültəsi, MGAKMİ
 • 1977-ci ildən texnika elmləri namizədi, «Əyri xətlərin və meyl bucaqlarının modelləşmə metodu ilə tədqiqi».
 • 1983-cü ildən dosent.
 • 1988-ci ildən Geodeziya və kartoqrafiya kafedrasının müdiri
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
 • 1965-1967, baş mühəndis kartoqraf, AMEA-nın Coğrafiya institutu.
 • 1968-1973, müəllim, Geodeziya və kartoqrafiya kafedrası, BDU.
 • 1973-1983, baş müəllim, Geodeziya və kartoqrafiya kafedrası, BDU
 • 1983-1988, dosent, Geodeziya və kartoqrafiya kafedrası, BDU.
 • 1988 – h/h, Geodeziya və kartoqrafiya kafedrasının müdiri, BDU.
 • Apardığı dərslər: Kartoqrafiya, Geodeziya. 80 elmi məqalənin və 1 kitabın müəllifidir. 2 elmlər namizədi yetişdirib.
TƏDQİQAT SAHƏSİ
 • Kartometriya və morfometriyanın nəzəri və təcrübi məsələləri
BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
 • 2003, Bakı, Azərbaycan; «H.Ə.Əliyevin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi praktiki konfrans».
 • 2003, Van, Türkiyə; «Yüzüncü il Universitetində keçirilən geomorfoloji elmi konfrans »
 • 2005, Bakı, Azərbaycan; «Coğrafiya fakültəsinin 60 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfrans».
 • 2007, Bakı, Azərbaycan; «Prof. M.A.Müseyibovun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfrans»
 • 2003, Dağlıq ərazilərdə relyefin orta meyilliyinin yeni üsulla təyini.
 • 2005, Azərbaycanda morfometrik tədqiqatların inkişafına dair.
 • 2007, Azərbaycanda ekoloji xəritələşdirmənin aktual problemləri.
 • 2009, «Əyri xətlərin və meyl bucaqlarının modelləşmə metodu ilə tədqiqi ».
KİTABLAR
 • 2009, «Исследование способов измерения длин извилистых линий и углов наклона методом молелирования»
Bookmark and Share