İMTAHAN CƏDVƏLİ

03/06/2016

2015-2016-CI TƏDRİS İLİNİN YAY SESSİYASININ
İMTAHAN CƏDVƏLİ

Bakalavr pilləsi
1. I və III kurs imtahan cədvəli

2. II  kurs imtahan cədvəli


Magistr pilləsi

1. I kurs magistr imtahan cədvəli

Bookmark and Share