Kür çayının ekoloji şəraitinin qiymətləndirilməsi

27/01/2012

İyun 2011-ci ildən Cənubi Qafqaz layihəsinin düşərgələrində BMTİP/ GEF «Kürvə Araz hövzəsinin

transsərhəd deqradasiyasının azaldılması" həyata keçirilir. Layihə müəllimlər coğrafi BDU Fərda

İmanov, Rüstəm Rəcəbov, Anar Nuriyev habelə Biologiya Hudaverdi fakültəsi, baş müəllim, Ətraf

Mühitvə Yer Elmləri Lalə Bayramov professor iştirakedir. 21 - Yanvar 23, 2012 Layihə Meneceri

Mary Matthew (ABŞ), və beynəlxalq ixrac Hara (Hollandiya) Sedjo (Yaponiya), Azərbaycanda idi. Onlar, Coğrafiya F. İmanov fakültəsinin dekanı ilə birlikdə Kür və Araz izdiham olan Kür delta baş çəkib və

Ekologiya və Azərbaycan TəbiiSərvətlər Nazirliyinin yerli təşkilatlarda görüşlər keçirmişdir. Səfərin məqsədi təlim proqramları, daşqın düz Kür ekoloji vəziyyətin sürətlə qiymətləndirilməsi

üçün regionda vəziyyəti ilə tanış olmuşdur.

Bookmark and Share