Elan

21/04/2015

08 MAY 2015-Cİ İL TARİXDƏ SAAT 1030-da BDU COĞRAFİYA FAKÜLTƏSİ 400 SAYLI AUDİTORİYADA ÜMUMMİLLİ LİDER H.Ə.ƏLİYEVİN ANADAN OLMASININ 92 İLLİYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ “COĞRAFİ MƏLUMATLAR BAZASININ YARADILMASINDA TƏTBİQİ PROQRAMLARDAN İSTİFADƏ” MÖVZUSUNDA TƏLƏBƏ ELMİ CƏMİYYƏTİNİN KONFRANSI KEÇİRİLƏCƏKDİR.
KONFRANSDA “ƏN YAXŞI ELMI-TƏDQİQAT İŞİ” MÜSABİQƏSİNİN NƏTİCƏLƏRİ DƏ ELAN OLUNACAQDIR.

Bookmark and Share