ELAN

17/10/2016

PROFESSOR – MÜƏLLİM VƏ TƏLƏBƏ HEYƏTİNİN NƏZƏRİNƏ

BDU-nun  Elmi kitabxanasıAzərbaycan Kitabxana İnformasiya Konsorsiumu çərçivəsində oxuculara elektron informasiya təminatçısı kimi fəaliyyət göstərir.

Wiley elektron nəşriyyatında nəşr olunan jurnallar –   2016- cı il, oktyabr ayının 15-dən noyabr ayının 15-ə  qədər Bakı Dövlət Universitetinin oxucuları üçün açıqdır.

www.bsu.edu.az

www.onlinelibrary.wiley.com |www.wiley.com

Bookmark and Share