ELAN

08/06/2020

2019-2020-Cİ TƏDRİS İLİNİN YAZ SESSİYASININ
İMTAHAN CƏDVƏLİ

Bakalavr pilləsi
1. I kurs imtahan cədvəli

2. II kurs imtahan cədvəli

3. III kurs imtahan cədvəli

Magistr pilləsi

1. I kurs magistr imtahan cədvəli

Bookmark and Share