Vüqar Dərgahov

012 510-09-74

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1974-cü il yanvarın 1-də Ermənistan respublikası Qafan rayonuda anadan olub. 1990-cı ildə Qaradağ rayonu 3 saylı orta məktəbi bitirib. 1990-1995-ci illərdə BDU-nun coğrafiya fakültəsində təhsil alıb. 2008-ci ildən BDU-da çalışır. 2008-ci ildən Xarici ölkələrin iqtisadi – siyasi coğrafiyası və turizm kafedrasında baş müəllim.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2004, c.e.n., «Azərbaycanın Xəxərsahili rekreasiya ehtiyatlarının iqtisadi-coğrafi baxımdan qiymətləndirilməsi» 1990-1995, tələbə, coğrafiya fakültəsi, BDU

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2008, baş müəllim, Xarici ölkələrin iqtisadi – siyasi coğrafiyası və turizm kafedrası, Coğrafiya fakültəsi, BDU.
 • 2006, baş müəllim, Türizm biznesinin təşkili və texnologiyası kafedrası, Azərbaycan Turizm İnstitutu..
 • 2000-2006, baş müəllim, Turizm sosial-mədəni servis fakültəsi, Azərbaycan Beynəlxalq Üniversiteti..
 • 2000-2004, elmi işci, AMEA Coğrafiya İnstitutu İqtisadi və social coğrafiya şöbəsi. .
 • 1997-2000, aspirant, AMEA Coğrafiya İsntitututu.


Tədris etdiyi dərslər: Sağlamlıq və rifah turizmi, Turizmin hüquqi əsasları, Ərazi rekreasiya kompleksləri, Turizmin nizamlanması, Turizmdə nəqliyyat xidmətləri, Səyahət agentlikləri, Turist marşrutları və ekskursiya işinin təşkili, Turizm bazarında marketinq tədqiqatları və s.

2 monoqrafiya, 12 tədris proqramı, 40-dən elmi məqalənin müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Azərbaycanda turizm və onun regional inkişafı

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2007. Bakı, Azərbaycan; akademik Həsən Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans
 • 2007, Bakı, Azərbaycan; “Turizm və rekreasiya: problemlər və perspektivlər” I Respublika elmi – praktik konfrans
 • 2008, Bakı, Azərbaycan; “Turizm və rekreasiya: problemlər və perspektivlər” II
 • 2008, Bakı, Azərbaycan; “Xəzərin ekologiyası və təbii sərvətləri”
 • 2012, Bakı, Azərbaycan; “Gənc Alimlərin II Respublika İnnovativ İdeya Yarmarkası” çərçivəsində “Yeni çağrışlar: müasir şəraitdə elmi innovativ tədqiqat işlərinin təcrübi və tətbiqi əsasları” beynəlxalq elmi simpozium
 • 2012, София, Волгария; Предизвикателства пред туризма през ХХI век.Международна научна конференция.,

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 

 • 2015, Study of profitability of organization of tourism routes (on the example of Sheki-Zagatala economic region of Azerbaijan).
 • 2015, Kоординация и перспективы развития туризма в странах каспийского бассейна
 • 2015, Azərbaycanda turlar üzrə yerli brendin hazırlanması imkanları
 • 2014, Azərbaycanda turizm şirkətlərinin fəaliyyəti zamanı qarşılaşdığı problemlər
 • 2014, Invtstment opportunities of tourism industry in Azerbaiyan and its regions
 • 2014, Contemporary problems of managing and development of rural tourism
 • 2014, Зеленые отели и перспективы их развития в Азербайджане
 • 2013, Azərbaycanda inkaminq (gəlmə) turların təşkili imkanları
 • 2013, Characteristics of national parks as recreational resources
 • 2012, Şəbəkə hotellərin iş prinsipi və onların Azərbaycanda fəaliyyət istiqamətləri
 • 2012, Regionlarda turizmin inkişafının strateji planlaşdırılması
 • 2011, Azərbaycanda kurort-müalicə turizmi:inkişaf tarixi, müasir vəziyyət, problemlər və respektivlər
 • 2011, Landşaft ekzotikliyindən turizmdə istifadə imkanları
 • 2011, Azərbaycanın milli irs nümunələri və onların turizmdə istifadə imkanları
 • 2010, SPA mərkəzləri və onların təsnifatı
 • 2008, Azərbaycanda kənd turizminin mikro modeli.
 • 2008, Azərbaycanda kənd turizmi
 • 2007,Ərazi rekreasiya yükünün müəyyən olunmasının ekoloji aspektləri.
 • 2006, Azərbaycanın Xəzər sahilində rekreasiya ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi.
 • 2005,Xəzərsahili rekreasiya ehtiyatlarından istifadənin və onun infrastruktur sahələrinin perspektiv inkişaf imkanları.
 • 2005, Azərbaycanda Xarici turizmin inkişafında “İpək Yolu”-nun bərpasının rolu.
 • 2008, Rekreasiya-turizm ehtiyatları
 • 2003, Azərbaycanin Xəzərsahili rekreasiya-turizm ehtiyatları
2 monoqrafiya, 12 tədris proqramı, 40-dən elmi məqalənin müəllifidir.
Bookmark and Share