STRUKTUR

Struktur

Dekanlıq:

Dekan Məmmədova Şəkər İdayət qızı
Humanitar və sosial məsələlər üzrə dekan müavini Məmmədov Qoşqar Vətən oğlu
Bakalavriat üzrə dekan müavini Əhlimanov Ramiz Mirağa oğlu
Elmi işlər üzrə dekan müavini Musayeva Mətanət Ramazan qızı

Kafedralar və kafedra müdirləri:

  1. Azərbaycan coğrafiyası və coğrafiyanın tədrisi metodikası Nağıyev Saleh  Qasım oğlu - dos, kafedra müdiri
  2. Geodeziya və karftoqrafiya Qocamanov Məqsəd Hüseyn oğlu c.e.d. prof. kafedra müdiri;
  3. İqtisadi və sosial coğrafiya İsmayılov Çingiz Niyazi oğlu c.e.d., prof. kafedra müdiri;
  4. Fiziki coğrafiya Qəribov Yaqub Əli oğlu c.e.d. prof. kafedra müdiri
  5. Xarici ölkələrin iqtisadi, sosial coğrafiyası və turizm Soltanova Həbibə Bayraməli qızı - c.e.n., dosent, kafedra müdiri
  6. Hidrometeorologiya İmanov Fərda Əli oğlu c.e.d. prof. kafedra müdiri
Bookmark and Share