STRUKTUR

Struktur

Dekanlıq:

Dekan  Məmmədova Şəkər İdayət qızı
Humanitar və sosial məsələlər üzrə dekan müavini Elxan Nuriyev Balahəsən oğlu
Bakalavriat üzrə dekan müavini Əhlimanov Ramiz Mirağa oğlu

Kafedralar və kafedra müdirləri:

  1. Azərbaycan coğrafiyası və coğrafiyanın tədrisi metodikası Əfəndiyev Vüsət Əmir oğlu - c.e.d., prof. kafedra müdiri
  2. Geodeziya və karftoqrafiya Qocamanov Məqsəd Hüseyn oğlu c.e.d. prof. kafedra müdiri;
  3. İqtisadi və sosial coğrafiya Həsənov Tapdıq Güləhməd oğlu c.e.d., prof. kafedra müdiri;
  4. Fiziki coğrafiya Qəribov Yaqub Əli oğlu c.e.d. prof. kafedra müdiri
  5. Xarici ölkələrin iqtisadi, sosial coğrafiyası və turizm Soltanova Həbibə Bayraməli qızı - c.e.n., dosent, kafedra müdiri
  6. Hidrometeorologiya İmanov Fərda Əli oğlu c.e.d. prof. kafedra müdiri
Bookmark and Share