STRUKTUR

Struktur

Dekanlıq:


Humanitar və sosial məsələlər üzrə dekan müavini Elxan Nuriyev Balahəsən oğlu
Elmi işlər və magistratura üzrə dekan müavini Məmmədova Şəkər İdayət qızı
Bakalavriat üzrə dekan müavini Əhlimanov Ramiz Mirağa oğlu
Qiyabi şöbə üzrə dekan müavini Firuddin Meydan oğlu Hüseynzadə

Kafedralar və kafedra müdirləri:

  1. Azərbaycan coğrafiyası Əfəndiyev Vüsət Əmir oğlu - c.e.d., prof. kafedra müdiri
  2. Geodeziya və karftoqrafiya Qocamanov Məqsəd Hüseyn oğlu c.e.d. prof. kafedra müdiri;
  3. İqtisadi və sosial coğrafiya Həsənov Tapdıq Güləhməd oğlu c.e.d., prof. kafedra müdiri;
  4. Fiziki coğrafiya Qəribov Yaqub Əli oğlu c.e.d. prof. kafedra müdiri
  5. Xarici ölkələrin iqtisadi və siyasi coğrafiyası Soltanova Həbibə Bayraməli qızı - c.e.n., dosent, kafedra müdiri
  6. Hidrometeorologiya İmanov Fərda Əli oğlu c.e.d. prof. kafedra müdiri
Bookmark and Share