Professor-müəllim heyəti

Kafedranın əməkdaşları:

  1. Əfəndiyev Vüsət Əmir oğlu - coğrafiya elmlər doktoru, professor, kafedra müdiri
  2. Nağıyev Saleh Qasım oğlu - coğrafiya elmlər namizədi, dosent
  3. Qələndərov Çingiz Saleh oğlu - kənd təsərrüfatı elmləri namizədi, dosent
  4. Seyfullayeva Nərminə Səftər qızı - pedaqoji elmlər namizədi, dosent
  5. Qasımova Firəngiz Eyyub qızı - coğrafiya elmlər namizədi, müəllim
  6. Həsənova Ülviyyə Tapdıq qızı - coğrafiya elmləri namizədi, müəllim
  7. Məmmədov Qoşqar Vətən oğlu - baş müəllim
  8. İsmayılova Nigar Sabit qızı - coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim


Bookmark and Share