Professor-müəllim heyəti

Kafedranın əməkdaşları:

1. Əfəndiyev Vüsət Əmir o. c.e.d., prof. kafedra müdiri

2. Nağıyev Saleh Qasım o. c.e.n., dos.

3. Qələndərov Çingiz Saleh o c.e.n., dos.

4. Seyfullayeva Nərminə Səftər q. c.e.n., müəl.

5. Qasımova Firəngiz Eyyub q. c.e.n., müəl.

6. Həsənova Ülviyyə Tapdıq q. c.e.n., müəl.

7. Məmmədov Qoşqar Vətən o. müəl.

8. İsmayılova Nigar Sabit q. c.ü.f.d., müəl.


Bookmark and Share