Məmmədov Nadir Gülməmməd oğlu

professor, c.e.d.

012 510-09-74

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

1941-ci il noyabrın 20-də Masallı rayonunun Ərkivan kəndində anadan olub. 1949-1959-cu ildə Masallı rayonunun Ərkivan kəndində orta mək­təb­də oxuyub. 1962-1967-ci illərdə BDU-nun geologiya-coğrafiya fakültəsin­də təh­sil alıb. 1982-ci ildən BDU-da çalışır. Xarici ölkələrin iqtisadi – siyasi coğrafiyası və turizm kafedrasının professorudur.

TƏHSİLİ VE ELMİ DƏRƏCƏ VƏ EMLİ ADLARI

 • 1962-1967, tələbə, Geologiya-coğrafiya fakültəsi, BDU
 • 1975, c.e.n., «Azərbaycan SSR Muğan və Salyan düzənlikləri coğrafiyası adların tədqiqi»
 • 2004, c.e.d. „Azərbaycan Respublikası oronimlərinin təsnifatı və formalaşmasının əsas qanunauyğunluqlar“

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2006,professor, Xarici ölkələrin iqtisadi – siyasi coğrafiyası və turizm kafedrası, Coğrafiya fakültəsi, BDU
 • 1989, dosent, Xarici ölkələrin iqtisadi – siyasi coğrafiyası və turizm kafedrası, Coğrafiya fakültəsi, BDU
 • 1982-1989, müəllim, Tarix fakültəsi, BDU
 • 1980-1982, baş elmi işçi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
 • 1969-1972,aspirant
 • 1967, aqrokimyaçı, mühəndis,Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
 • Apardığı dərslər: Diyarşünaslıq və turizm, Toponimika, Xarici ölkələrin iqtisadi və siyasi coğrafiyası.
 • 1dərslik,
 • 2 dərs vəsaiti,
 • 3 monoqrafiya,
 • 1 lüğət, 1 metodik göstəriş, 2 tədris proqramı,
 • 200 elmi məqalənin müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Toponimika

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2017,Ümummilli lider H.Ə.Əliyevin anadan olmasının  94 illik ildönümünə həsr olunmuş “Qlobal iqtisadi şərait və Azərbaycanın iqtisadi-coğrafi mövqeyi” Respublika elmi-praktiki konfransın
 • 2017, prof.M.A. Müseyibovun anadan olmasının 90 illik yubil. həsr olun. beynəlxalq elmi-praktiki konfr. mater., “Coğrafiya elminin zirvəsi”
 • 2013, Ümummilli lider H.Ə.Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Heydər Əliyev və Azərbaycanda coğrafiya elminin inkişafı” elmi konfransı
 • 2013, Müstəqillik illərində Coğrafiya elminin inkişafı, “Fiziki coğrafiya” kafedrasının 70, ”Hidrometeorologiya” kafedrasının 40 illik yubileyinə həsr olunmuş respublika konfransı
 • 2012, prof.M.A. Müseyibovun anadan olmasının 85 illik yubileyinə həsr olunmuş “Qloballaşma və coğrafiya”beynəlxalq elmi praktiki konfransı
 • 2012, “Ekologiya: təbiət və cəmiyyət problemləri” II Beynəlxalq elmi konfrans
 • 2008, Bakı, Azərbaycan; Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olun­muş “Coğrafiyanın müasir problemləri” beynəlxalq elmi konfrans
 • 2008, Bakı, Azərbaycan; “Turizm və rekreasiya: problemlər və perspektivlər” II Respublika elmi – praktik konfrans
 • 2007. Bakı, Azərbaycan; akademik Həsən Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olun­muş beynəlxalq elmi konfrans
 • 2007, Bakı, Azərbaycan; professor Müseyib Ağababa Müseyibovun 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans
 • 2007, Bakı, Azərbaycan; “Turizm və rekreasiya: problemlər və perspektivlər” I Respublika elmi – praktik konfrans

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • 2017, Aqbıl, Adur və Bumkənd adlarının və Qılıncyurd dağı adının mənşəyi haqqında
 • 2017, Gəncə toponiminin etimologiyası haqqında
 • 2013, Biləsuvar coğrafı adının etimologiyası haqqında
 • 2013, Qazax coğrafi adının etimologiyasına dair
 • 2013, Ərkivan kəndinin tarixi və etimologiyası haqqında
 • 2012, “Qaradağlı” adının mənşəyi.
 • 2011, Bakı şəhər adının mənşəyinə dair
 • 2010, Çıraqqala coğrafi adının mənşəyinə dair
 • 2009, Yer adlarımızın mənası “Masallı” adının mənşəyi, “Təklə” coğrafi adının etimologiyasına dair
 • 2009, Xatirələrdə yaşayan alim
 • 2008, “Araz” hidroniminin mənşəyinə dair
 • 2007, Azərbaycan Respublikasında kənd turizminin imkanları və perspektivləri
 • 2007, Azərbaycanda turizm inkişafda toponimik məlumatın verilməsinin əhəmiyyəti
 • 2007, Azərbaycanın bəzi etnotoponimlərin mənşəyinə dair
 • 2007, Ərəb coğrafiyaşünaslarının əsərlərində adı çəkilən toponimlər
 • 2006, Lənkəran regionunda turizm və rekreasiya ehtiyatlarının inkişafında toponimik izahatın rolu
 • 2006, Azərbaycan ülkesinin oronimlərinin toponimik strukturu
 • 2006,Религия и топонимика
 • 2005, Toponimikanın coğrafiya elmi ilə əlaqəsi

KİTABLAR

 • 2008, Azərbaycanın Lənkəran regionu toponimlərinin izahlı lüğəti
 • 2007,Toponimika
 • 2000, Azərbaycan toponimləri
 • 1999, Azərbaycan Respublikasının oronimləri
 • 1993, Azərbaycanın yer adları
 • 1987, Azərbaycanın toponimiyası
Bookmark and Share