Muradlı Aynurə Sevincək qızı

Dissertant, Bakı Dövlət Universiteti, Coğrafiya fakültəsi, İqtisadi və sosial coğrafiya kafedrası, İqtisadi coğrafiya ixtisası

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1987-ci il aprel ayının 17-də Sumqayıt şəhərində anadan olmuşdur. Orta təhsilini 1993-2004-cü illərdə Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, R.Əliyev adına 3 saylı orta məktəbdə almışdır. Evlidir, 2 övladı var.

İş telefonu: +(994) 12 5390329

E-mail: [email protected]

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

2004-2008-ci il, Azərbaycan Kooperasiya Universiteti, Ekologiya və coğrafiya fakültəsi, Coğrafiya ixtisası,  bakalavr.

2008-2010-ci il, Bakı Dövlət Universiteti, Coğrafiya fakültəsi, Xarici ölkələrin iqtisadi-siyasi coğrafiyası və turizm kafedrası, Ölkəşünaslıq və beynəlxalq turizm ixtisası, magistr.

2010-2011-ci il, Bakı Dövlət Universiteti və Azərbaycan Elmi-Tədqiqat və Təhsil Şəbəkələri Assosiasiyası tərəfindən birgə  layihə çərçivəsində təşkil olunmuş 8 aylıq təlim kurslarında tyutor, Rəqəmsal sertifikat fərqlənmə A

2012-2020-ci il, Bakı Dövlət Universiteti, Coğrafiya fakültəsi, İqtisadi və sosial coğrafiya kafedrası, İqtisadi coğrafiya ixtisası, dissertant.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2011-cı ildən, BDU, Coğrafiya fakültəsində tyutor (Boloniya prosesi üzrə akademik məsləhətçi)

2011-2013-cü illər, BDU, Coğrafiya fakültəsi, Xarici ölkələrin iqtisadi-siyasi coğrafiyası və turizm kafedrasında saathesabı müəllim

2017-ci ildən, BDU, Coğrafiya fakültəsi, İqtisadi və sosial coğrafiya kafedrasında saathesabı müəllim

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Azərbaycanda idxalı əvəz edən yağlı bitkiçilik aqrar-sənaye istehsalının inkişaf perspektivləri

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2010, Bakı, AMEA-nın müxbir üzvü coğrafiya elmləri doktoru, professor Q.K.Gülün anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş magistrantların XIII elmi konfransı
 • 2009, Sumqayıt, Magistrantların IX respublika elmi konfransı,
 • 2008, Bakı, Azərbaycanın ümummilli lideri H.Ə.Əliyevin anadan olmasının 85-ci ildönümünə həsr olunmuş konfrans
 • 2007, Bakı, Gənclər günü”nün 10 illiyinə həsrolunmuş konfrans
 • 2006, Bakı,  Ümummilli liderimiz H.Ə.Əliyevin anadan olmasının 83-cü ildönümünə həsr olunmuş konfrans
 • 2005, Bakı, Ümummilli liderimiz H.Ə.Əliyevin anadan olmasının 82-ci ildönümünə həsr olunmuş konfrans

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • 2010, İsveçrədə turizmin müasir vəziyyəti
 • 2009, Davos İsveçrənin məşhur kurortu kimi
 • 2008, Səs küyün ekoloji təsiri
 • 2007,  Davamlı inkişaf konsepsiyasının Azərbaycanın ekoloji mühitində rolu
 • 2006, Kür və Araz çaylarının aşağı axınlarında baş verən daşqınlar və onların sosial iqtisadi problemləri
 • 2005, Azərbaycanda torpaq resurslarından istifadənin regional məsələləri

 

Bookmark and Share