İMTAHAN CƏDVƏLİ

2020-2021-Cİ TƏDRİS İLİNİN PAYIZ SESSİYASININ
İMTAHAN CƏDVƏLİ

Bakalavr pilləsi
1. I kurs imtahan cədvəli
2. II kurs imtahan cədvəli
3. III kurs imtahan cədvəli
4. IV kurs imtahan cədvəli
5. Əlavə qrupların imtahan cədvəli


Magistr pilləsi

1. I kurs magistr imtahan cədvəli
2. II kurs magistr imtahan cədvəli


201
9-2020-CU TƏDRİS İLİNİN YAZ SESSİYASININ
İMTAHAN CƏDVƏLİ

Bakalavr pilləsi
1. I kurs imtahan cədvəli

2. II kurs imtahan cədvəli

3. III kurs imtahan cədvəli

Magistr pilləsi

1. I kurs magistr imtahan cədvəli

 

2017-2018-Cİ TƏDRİS İLİNİN QIŞ SESSİYASININ
İMTAHAN CƏDVƏLİ

Bakalavr pilləsi
1. I və III kurs imtahan cədvəli

2. II və IV kurs imtahan cədvəli

Magistr pilləsi

1. I və II kurs magistr imtahan cədvəli

2016-2017-Cİ TƏDRİS İLİNİN YAZ SESSİYASININ
İMTAHAN CƏDVƏLİ

Bakalavr pilləsi
1. I və III kurs imtahan cədvəli

2. II kurs imtahan cədvəli

Magistr pilləsi

1. I kurs magistr imtahan cədvəli

 

2016-2017-Cİ TƏDRİS İLİNİN QIŞ SESSİYASININ
İMTAHAN CƏDVƏLİ

Bakalavr pilləsi
1. I və III kurs imtahan cədvəli

2. II və IV kurs imtahan cədvəli

 

Magistr pilləsi

1. I və II kurs magistr imtahan cədvəli


2015-2016-CI TƏDRİS İLİNİN YAY SESSİYASININ
İMTAHAN CƏDVƏLİ

Bakalavr pilləsi
1. I və III kurs imtahan cədvəli

2. II kurs imtahan cədvəli


Magistr pilləsi

1. I kurs magistr imtahan cədvəli


2015-2016-CI TƏDRİS İLİNİN PAYIZ SESSİYASININ
İMTAHAN CƏDVƏLİ

Bakalavr pilləsi
1. I və III kurs imtahan cədvəli

2. II və IV kurs imtahan cədvəli


Magistr pilləsi

1. I və II kurs magistr imtahan cədvəli


2014-2015-Cİ TƏDRİS İLİNİN YAZ SESSİYASININ
İMTAHAN CƏDVƏLİ

Bakalavr pilləsi
1. I və III kurs imtahan cədvəli

2. II kurs imtahan cədvəli


Magistr pilləsi

1. I kurs magistr imtahan cədvəli


2014-2015-Cİ TƏDRİS İLİNİN PAYIZ SESSİYASININ
İMTAHAN CƏDVƏLİ

Bakalavr pilləsi
1. I və III kurs imtahan cədvəli

2. II və IV kurs imtahan cədvəli


Magistr pilləsi

1. I və II kurs magistr imtahan cədvəli

 

2013-2014-CÜ TƏDRİS İLİNİN YAZ SESSİYASININ
İMTAHAN CƏDVƏLİ

Bakalavr pilləsi
1. I və III kurs imtahan cədvəli

2. II kurs imtahan cədvəli


Magistr pilləsi

1. I kurs magistr imtahan cədvəli

Bookmark and Share