Müseyib Müseyibov

Müseyib Müseyibov Coğrafiya elmləri doktoru, professor
İş telefonu: +(994) 12 439 04 87 QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

1927-ci Tovuz rayonunda anadan olub, 1944-cü ildə Tovuz şəhər Puşkin adına məktəbi bitirib, 1950-ci ildən evlidir.4 uşağı, 8 nəvəsi var.

TƏHSİLİ VE ELMİ DƏRƏCƏ VƏ EMLİ ADLARI
 • 1949-cu ildə Azərbaycan Dövlət Universitetini
 • Kür və İori çayları arasının geomorfologiyası mövzusunda dissertasiya mövzusunu 1954-cü ildə müdafiə etmişdir.
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
 • Tikinti materialları institutu, geoloji kəşfiyyat şöbəsi rəisi. neçənci ildən BDU-da hansı kafedrada çalışır,
 • 1954, fiziki coğrafiya kafedrası hansı dərsləri aparır, ümumi geomorfologiya , materiklərin fiziki coğrafiyası
 • 400-dən artıq məqalənin.
 • 9 monoqrafiyanın.
 • 25 kitabın,
 • yetişdirdiyi elimlər namizədlərinin və doktorların sayı 20
TƏDQİQAT SAHƏSİ
 • Fiziki coğrafiya- landşaftşünaslıq, geomorfologiya, yeni tektonik hərəkətlər
BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
 • 1972, 1976. Beynəlxalq coğrafiya konqresi- Kanada, Moskva, 1980- palecoğrafiyaya Aid sovet- Amerika Simpoziumu, SSRİ coğrafiya cəmiyyətinin qurultayları- Lvov, Tbilisi, Bişkek, Leninqrad, Moskva və s.
SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
 1. Altıağac təcrübə bazasında tələbələrin çöl tədris təcrübəsinin təşkili və s.
KİTABLAR
 • География (учебное пособие для абитуриентов, учашихя старших классов и предподавателей) Аbiturient,DTQK, 2008
 • Антропогенное трансформация природной среды Южного Кавказа (Tbilisi , Sovstor),
 • Türk dünyasının coğrafiyası. XI sinif. Təhsil nəş-tı, Bakı, 2008
 • Coğrafiya (abiturientlər üçün proqramm toplusu)
Bookmark and Share