MAGİSTRATURA


Magistratura pilləsi üzrə ixtisas və ixtisaslaşmalar

1. 060506 Coğrafiya

 • İqtisadi və sosial coğrafiya
 • Landşaftşünaslıq
 • Azərbaycanın fiziki coğrafiyası
 • Geomorfologiya
 • Azərbaycanın və onunla qonşu ölkələrin iqtisadi və sosial coğrafiyası
 • Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası
 • Ərazi planlaşdırılması və rayon plana alınması

2. 060112 Coğrafiya müəllimliyi

 • Coğrafiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

3. 060640 Geodeziya və xəritəçilik mühəndisliyi

 • Tətbiqi geodeziya
 • Xəritəçilik
 • Geomatika

4. 060803 Turizm və otelçilik

 • Otelçilik
 • Beynəlxalq turizm və ölkəşünaslıq
 • Sosial mədəni sahədə xidmətlərin təşkili
 • Turizm işi

5. 060507 Hidrometeorologiya

 • Hidrologiya
 • İqlimşünaslıq
 • Fiziki okeanologiya
 • Su ehtiyatların inteqrasiyalı idarə edilməsi

Elan:

 

 

 

Dərs Cədvəli

2019-2020 ci tədris ilinin payız semestri üçün dərs cədvəli

İmtahan cədvəli

2018-2019 cu tədris ilinin qış semestri üçün imtahan cədvəli

2019-2020 ci tədris ilinin qış semestri üçün imtahan cədvəli

Bookmark and Share