ƏLAQƏ VASITƏLƏRİ


Ünvan: akademik Zahid Xəlilov küçəsi - 23
Indeks: AZ 1148
BDU, Əsas bina, Coğrafiya fakültəsi

DEKANLIQ

Dekan

prof.Fərda İmanov

(012) 539-04-87

Humanitar və sosial məsələlər üzrə dekan müavini

Elxan Nuriyev Balahəsən oğlu

(012) 510-09-74

Bakalavriat üzrə dekan müavini

Əhlimanov Ramiz Mirağa oğlu

(012) 539-09-74

Elmi işlər və magistratura üzrə dekan müavini

Məmmədova Şəkər İdayət qızı

(012) 539-09-69

Qiyabi şöbə üzrə dekan müavini

Firuddin Meydan oğlu Hüseynzadə

 

KAFEDRALAR

Azərbaycan coğrafiyası

Prof.Əfəndiyev Vüsət Əmir oğlu

(012) 510-70-34

İqtisadi və sosial coğrafiya

c.e.d.Həsənov Tapdıq Güləhməd oğlu

(012) 538-11-58

Geodeziya və karftoqrafiya

prof. Qocamanov Məqsəd Hüseyn oğlu

 

Fiziki coğrafiya

dos. Qəribov Yaqub Əli oğlu

(012) 539-04-87

Xarici ölkələrin iqtisadi və

siyasi coğrafiyası

c.e.n.Soltanova Həbibə Bayraməli qızı

(012) 510-09-74

Hidrometeorologiya

Prof.İmanov Fərda Əli oğlu

(012) 539-05-01

Bookmark and Share