Əhmədova İradə İsgəndər qızı

İş telefonu: 012 510 09 74

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT:

1965 – ci il noyabrın 6 – da Bakıda anadan olub. 1973 – 1983 –cü illərdə Bakı şəhəri 160 saylı orta məktəbdə oxuyub. 1983 – 1988 ci illərdə BDU – nun geologiya – coğrafiya fakültəsində təhsil alıb. 1988 – 2000 illərdə Elmlər Akademiyasinin Coğrafiya İnstitutunda çalışıb. 2000 – ci ildən BDU işləyir. 2001 – ci ildən Xarici ölkələrin iqtisadi – siyasi coğrafiyası və turizm kafedrasının baş müəllimidir. 2011 – ci ildə Xarici ölkələrin iqtisadi – siyasi coğrafiyası və turizm kafedrası üzrə dosent elmi adı verilmişdir.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI:

- 1999, c.e.n., “Şərqi Azərbaycanın yeni yaradılmış rayonlarının məhsuldar qüvvələrinin coğrafi aspektləri”

- 1993 – 1999 aspirantura, AMEA

- 1983 – 1988, tələbə, Geologiya – coğrafiya fakültəsi, BDU

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ:

- 2011, dosent, Xarici ölkələrin iqtisadi – siyasi coğrafiyası və turizm kafedrası, Coğrafiya fakültəsi, BDU.

- 2000, baş müəllim, Xarici ölkələrin iqtisadi – siyasi coğrafiyası və turizm kafedrası, Coğrafiya fakültəsi, BDU.

- 1996, kiçik elmi işçi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası.

- 1988, baş laborant, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası.

APARDIĞI DƏRSLƏR:

Dünya təsərrüfatı, Dünyanın iqtisadi – siyasi coğrafiyası, Beynəlxalq turizmin coğrafiyası, Ərəb ölkələrinin coğrafiyası, Ərəb ölkələrinin iqtisadiyyatı, Yaponiyanın coğrafiyası, Yaponiyanın iqtisadiyyatı, ABŞ – ın coğrafiyası, Yaxın və Orta Şərq ölkələrin iqtisadi, siyasi və sosial problemləri, Yaxın və Orta Şərq ölkələrində beynəlxalq nurizmin inkişafı, turizm müəssisələrində içtimaiyyətlə əlaqələr, beynəlxalq turizmin inkişaf mərhələləri, Azərbaycan və qonşu ölkələrin iqtisadi və siyasi problemləri, Azərbaycan və qonşu ölkələrin turizm ehtiyatları.

- 50 - dən artıq elmi məqalə

- 10 tədris proqramı

- 3 kitabın müəllifidir

2012 – ci ildə Azərbaycan Respublikası Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası tərəfindən magistraturaya qəbul proqramlarının təkmilləşdirilməsində, test bankının yaradılmasında və zənginləşdirilməsində xidmətlərinə görə fəxri fərmanla təltif olunmuşdur.

TƏDQİQAT SAHƏSİ:

Xarici ölkələrin iqtisadi – siyasi coğrafiyası, Turizm

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2016, Ижевск, Россия, Лечебно – оздоровительный туризм и его перспективы в Азербайджане
 • 2014, Кобулети, Грузия, К изучению гидронимов Азербайджана
 • 2014, Алма – Ата, Казахстан, Развитие туризма как отрасли ненефтяного сектора экономики Азербайджана
 • 2010, Невинномыск, Россия, Экологический туризм и особо охраняемые природные территории Азербайджана
 • 2008, Bakı, Azərbaycan; Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olun¬muş “Coğrafiyanın müasir problemləri” beynəlxalq elmi konfrans
 • 2008, Bakı, Azərbaycan; “Turizm və rekreasiya: problemlər və perspektivlər” II Respublika elmi – praktik konfrans
 • 2007. Bakı, Azərbaycan; akademik Həsən Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans
 • 2007, Bakı, Azərbaycan; professor Müseyib Ağababa Müseyibovun 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans
 • 2007, Bakı, Azərbaycan; “Turizm və rekreasiya: problemlər və perspektivlər” I Respublika elmi – praktik konfrans
 • 1994, Bakı, Azərbaycan; «BDU-nun 75 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans»
  SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
 • 2017, Морские круизы – как быстроразвивающийся сектор туристской индустрии
 • 2017, Müalicə - sağlamlıq turizm bazarı
 • 2016, Лечебно – оздоровительный туризм и его перспективы в Азербайджанской Республике
 • 2016, Некоторые особенности занятости населения мира в сфере туризма
 • 2016 Azərbaycanda gəlmə və getmə turizm bazarının təhlili
 • 2015, Ərəb baharı – reallıq və nəticələr
 • 2015, Şamaxı rayonunda yerləşmə müəssisələri və xidmətin təşkili
 • 2014, Turist göndərən turizm şirkətlərinin fəaliyyət metodu
 • 2013, NMR – da kurort – sağlamlıq turizminin səmərəli təşkilində təbii imkanların əhəmiyyəti
 • 2012, К изучению топонимов Азербайджана
 • 2011, Azərbaycanda yerləşmə müəssisələri: regional problemlər.
 • 2011, Ekoloji turizmdə landşaftın estetikliyinin qiymətləndirilməsi
 • 2011, Международный туризм в Азербайджане
 • 2011, Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası
 • 2010, Развитие экстремальных видов туризма в горных районах Азербайджана
 • 2010, География Арабских стран
 • 2010, География Славянских стран
 • 2008, Этапы развития бальнеологии в Азербайджане
 • 2008, Особенности развития монархий Аравийского полуострова
 • 2008, Природная среда и безопасность в туризме
 • 2008, Экологический туризм и национальные парки Азербайджана

TƏDRİS PROQRAMLARI:

 • 2017, Yaxın və Orta Şərq ölkələrində beynəlxalq turizm
 • 2017, İnkişaf etməkdə olan ölkələrin iqtisadi və sosial problemləri
 • 2015, Yaponiyanın iqtisadiyyatı,
 • 2015, Yaponiyanın coğrafiyası,
 • 2015, Ərəb ölkələrinin iqtisadiyyatı
 • 2015, Ərəb ölkələrinin coğrafiyası
 • 2015, Azərbaycan və qonşu ölkələrin turizm ehtiyatları
 • 2015, ABŞ –in coğrafiyası
 • 2015, Turizm müəssisələrində ictimaiyyətlə əlaqələr
 • 2012, Azərbaycan Respublikasının kurort təsərrüfatı
 • 2010, Azərbaycan və qonşu ölkələrin turizm – rekreasiya ehtiyatları
 • 2010, Azərbaycan və qonşu ölkələrin sosial, iqtisadi və siyasi problemləri
Bookmark and Share