Iradə Əhmədova

 

012 510-09-74

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

1965-ci il noyabrın 6-da Bakıda anadan olub. 1973-1983-cü illərdə Bakı şəhəri 160 saylı orta məktəbdə oxuyub. 1983-1988-ci illərdə BDU-nun geologiya-coğrafiya fakültəsində təhsil alıb. 2000-cı ildən BDU-da çalışır. 2001-ci ildən Xarici ölkələrin iqtisadi – siyasi coğrafiyası və turizm kafedrasının baş müəllimidir.

TƏHSİLİ VE ELMİ DƏRƏCƏ VƏ EMLİ ADLARI

 • 1999, c.e.n., «Şərqi Azərbaycanın yeni yaradılmış rayonlarının məhsuldar qüvvələrinin coğrafi aspektləri»
 • 1983-1988, tələbə, Geologiya-coğrafiya fakültəsi, BDU

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2001, baş müəllim, Xarici ölkələrin iqtisadi və siyasi coğrafiyası kafedrası, Coğrafiya fakültəsi, BDU
 • 2000, müəllim, Xarici ölkələrin iqtisadi və siyasi coğrafiyası kafedrası, Coğrafiya fakültəsi, BDU
 • 1996,kiçik elmi işçi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
 • 1988, baş laborant, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
 • Apardığı dərslər: Dünya təsərrüfatının coğrafiyası, Dünyanın iqtisadi və siyasi coğrafiyası,
 • Beynəlxalq turizmin coğrafiyası, Ərəb ölkələrinin coğrafiyası, Yaponiyanın coğrafiyası, Azərbaycan və qonşu ölkələrinin sosial-iqtisadi və siyasi problemləri və s.
 • 40-dan artıq elmi məqalə,
 • 6 tədris proqramı,
 • 1 metodik göstərişin müəllifidir. TƏDQİQAT SAHƏSİ
  • Xarici ölkələrin iqtisadi- sosial və siyasi coğrafiyası
  BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
  • 1994, Bakı, Azərbaycan; «BDU-nun 75 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans»
  • 2007, Bakı, Azərbaycan; professor Müseyib Ağababa Müseyibovun 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans
  • 2007. Bakı, Azərbaycan; akademik Həsən Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans
  • 2007, Bakı, Azərbaycan; “Turizm və rekreasiya: problemlər və perspektivlər” I Respublika elmi – praktik konfrans
  • 2008, Bakı, Azərbaycan; “Turizm və rekreasiya: problemlər və perspektivlər” II Respublika elmi – praktik konfrans
  • 2008, Bakı, Azərbaycan; Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olun¬muş “Coğrafiyanın müasir problemləri” beynəlxalq elmi konfrans
  SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
  1. 2015, Ərəb baharı: reallıq və nəticələr
  2. 2015, Şamaxı rayonunda yerləşmə müəssisələri və xidmətin təşkili
  3. 2008, Этапы развития бальнеологии в Азербайджане
  4. 2008,Особенности развития монархии Аравийского полуострова
  5. 2008,Природная среда и безопасность в туризме
  6. 2008,Экологический туризм и национальные парки Азербайджана
  7. 2007, Azərbaycanda balneologiyanın inkişaf xüsusiyyətləri
  8. 2007, Особенности развития бальнеологии в Азербайджане
  9. 2007,Некоторые аспекты развития экологического туризма в Азербайджане
  10. 2005, Влияние окружающей среды городов на здоровье населения
  11. 2004, Coвременное демографтческое положение в Арабских странах
Bookmark and Share