Qələndərov Çingiz Saleh oğlu

Dosent, kənd təsərrüfatı elmləri namizədi, müəllim
İş telefonu: +(994) 12 538 08 92

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

1959-cu il iyunun 1-də Tovuz rayonunda anadan olub. 1966-1976-cı illərdə Tovuz rayonu Qədirli adına kənd orta məktəbdə oxuyub. 1976-1981 -cı illərdə BDU-nun geologiya-coğrafiya fakültəsinin coğrafiya şöbəsində təhsil alıb. 1981-1983-cü illərdə AMEA coğrafiya institutunda, 1983-2001-ci illərdə AMEA Torpaqşünaslıq və aqrokimya institutunda çalışıb. 2001-ci ildə BDU-nun coğrafiya fakültəsinin “Fiziki coğrafiya” kafedrasında, 2007-ci ildən “Azərbaycan coğrafiyası və coğrafiyanın tədrisi metodikası” kafedrasında çalışır. Ailəlidir: iki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1989, k/t.e.n., «Abşeron yarımadasının torpaq ekoloji şəraiti və torpaq ehtiyatlarının proqnozu».

1976-1981, tələbə, Geoloji-coğrafiya fakültəsi, ADU.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1981-1983-cü illərdə baş lab. AMEA coğrafiya institutu,
 • 1983-1989-ci illərdə baş elmi işçi AMEA Torpaqşünaslıq və aqrokimya institutunda çalışıb,
 • 1989-1992-ci ilə qədər elmi işçi, 1992-2001 ci illərdə baş elmi işçi vəzifəsində çalışıb
 • 2001-ci ildə dos. BDU-nun coğrafiya fakültəsinin “Fiziki coğrafiya” kafedrasında,
 • 2007-ci ildən dos. “ Azərbaycan coğrafiyası və coğrafiyanın tədrisi metodikası ” kafedrasında çalışır.
 • Apardığı dərslər: “Azərbaycanın fiziki coğrafiyası”, “Azərbaycanın landşaftları”, “Azərbaycanın fiziki coğrafi xüsusiyyətləri və problemləri ”, 120-dən elmi məqalə və tezis, 10-dək tədris proqramlarının müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Azərbaycan torpaqlarının genezisi və coğrafi yayılması

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2007, Bakı, akad. H.Ə.Əliyevin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Ekologiya: Təbiət və cəmiyyət” Beynəlxalq konfrans
 • 2006 , Bakı, Beynəlxalq Botanika elmi konfransı.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • 2017, Quba –Xaçmaz iqtisadi rayonunda kiçik və orta şəhərlərin inkişafında landşaftın və ekoloji şəraitin rolu
 • 2015, Abşeron yarımadasında yayılmış torpaqların bioloji aktivliyi.
 • 2014, Почвенно-экологическое районирование Апшеронского полуострова.
 • 2013, Kiçik Qafqazın dağ-meşə zonası torpaqlarının antroevolyusiyasının geoekoloji şəraiti.
 • 2011, Azərbaycanın şəhərlərinin inkişafında landşaftın bəzi təbii komponentlərinin rolu.
 • 2010, Abşeron yarımadasında yayılmış boz-qonur torpaqların su rejimi.
 • 2010, Abşeron yarımadasının torpaq-ekoloji rayonlaşması.
 • 2010, Azərbaycanın iqtisadi və sosial coğrafiyası dərsliyi “Təbii ehtiyat potensialı və ətraf mühitin mühafizəsi” bölməsi.
 • 2009, Qobustan alçaq dağlığında yayılmış boz-qonur şoranvari-şorakət torpaqların morfogenetik xüsusiyyətləri.
 • 2009, Abşeron yarımadası torpaqlarının temperatur rejimi.
 • 2008, Qobustan alçaq dağlıq landşaftlarında səhralaşma və torpaq deqradasiyası problemləri.
 • 2008, H.Ə.Əliyevin anadan olmasının 85 illik yubileyinə həsr olunmuş Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin «Coğrafiyanın müasir problemləri» elmi konfransı.
 • 2006, AMEA-nın Mərkəzi Nəbatət bağı torpaqlarının morfogenetik diaqnostikası və nomenklaturası.
 • 2005, Bakı, AMEA Mərkəzi Nəbatət bağının əsərləri.
 • 2004, Azərbaycan torpaqlarının morfogenetik profili
 • 2003, Torpaq deqredasiyası

KİTABLAR

 • 2010, Azərbaycanın iqtisadi və sosial coğrafiyası, Dərslik
 • 2010, Azərbaycan fiziki coğrafiyası ixtisası üzrə magistr pilləsi üçün tədris proqramı.
 • 2007, Coğrafiya müəllimliyi və coğrafiya ixtisası üzrə bakalavr pilləsi üçün tədris proqramı
 • 2004, Azərbaycan torpaqlarının morfogenetik profili, monoqrafiya
 • 2003, Torpaq deqredasiyası, monoqrafiya

 

Bookmark and Share