HİDROMETEOROLOGİYA KAFEDRASI

Kafedranın əməkdaşları:

  1. İmanov Fərda Əli oğlu - coğrafiya elmlər doktoru, professor, kafedra müdiri
  2. Məmmədov Əsgər Səməd oğlu - coğrafiya elmlər doktoru, professor
  3. İsgəndərov Sabir Məhəmməd oğlu - texnika elmlər namizədi, dosent
  4. Abdullayev  İmran Məmmədəli oğlu - fizika-riyaziyyat elmlər namizədi, dosent
  5. Həsənəliyev Ələkbər Əliş oğlu - kənd təsərrüfatı elmlər namizədi,dosent
  6. Əliyeva İradə Sabir qızı - coğrafiya elmlər namizədi, dosent
  7. Quliyeva Aytən Ağarəhim qızı - coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim
  8. Həsənova Nailə İmran qızı - coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim
  9. Məhərrəmova Aytən Rüfət qızı - müəllim
  10. Nuriyev Anar Ataxan oğlu - müəllim
Bookmark and Share