Gülşən Sultanova

012 510-09-74

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1953-ci il fevralın 10-da Şamaxıda anadan olub. 1960-1970-cı illərdə Şamaxıda orta məktəbdə oxuyub. 1972-1977-ci illərdə BDU-nun geologiya-coğrafiya fakültəsində təhsil alıb. 1980-ci ildən BDU-da çalışır. 2004-cü ildən Xarici ölkələrin iqtisadi – siyasi coğrafiyası və turizm kafedrasının baş müəllimidir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1972-1977, tələbə, Geologiya-coğrafiya fakültəsi, BDU

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2004, baş müəllim, Xarici ölkələrin iqtisadi – siyasi coğrafiyası və turizm kafedrası, Coğrafiya fakültəsi, BDU
 • 1990, müəllim, Xarici ölkələrin iqtisadi və siyasi coğrafiyası kafedrası, Coğrafiya fakültəsi, BDU
 • 1985-1989,dissertant, Xarici ölkələrin iqtisadi və siyasi coğrafiyası kafedrası, Coğrafiya fakültəsi, BDU
 • 1980, baş laborant, Xarici ölkələrin iqtisadi və siyasi coğrafiyası kafedrası, Coğrafiya fakültəsi, BDU
 • 1977,müəllim, Quba rayon 2 saylı orta məktəb
 • Apardığı dərslər: Rekreasiya ehtiyatları, Xarici ölkələrin iqtisadi və siyasi coğrafiyası, Yaxın və Orta Şərq ölkələrinin iqtisadi və siyasi coğrafiyası, Ərəb ölkələrinin coğrafiyası, İran və Əfqanıstanın coğrafiyası, İslam ölkələrinin coğrafiyası, Yaponiyanın coğrafiyası. 3 metodik göstərişin, 6 tədris proqramının, 40-dan artıq elmi məqalənin müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Xarici ölkələrin iqtisadi- sosial və siyasi coğrafiyası, Azərbaycanda turizm və onun regional inkişafı

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 1994, Bakı, Azərbaycan; «BDU-nun 75 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans»
 • 2007, Bakı, Azərbaycan; professor Müseyib Ağababa Müseyibovun 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans
 • 2007. Bakı, Azərbaycan; akademik Həsən Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans
 • 2007, Bakı, Azərbaycan; “Turizm və rekreasiya: problemlər və perspektivlər” I Respublika elmi – praktik konfrans
 • 2008, Bakı, Azərbaycan; “Turizm və rekreasiya: problemlər və perspektivlər” II Respublika elmi – praktik konfrans
 • 2008, Bakı, Azərbaycan; Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş “Coğrafiyanın müasir problemləri” beynəlxalq elmi konfrans

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. 2015, Lənkəran-Astara rayonunda ku rort-sağlamlıq turizmin poten sial imkanları
 2. 2015, Şamaxı rayonunda yerləşmə müəssisələri və xidmətin təşkili
 3. 2008, Xəzəryanı dövlətlərin sənayesinin inkişafının səciyyəvi xüsusiyyətləri
 4. 2008, Xəzərsahili ərazilərdə səhralaşmanın müasir vəziyyəti
 5. 2007, Xəzərsahili ərazilərin mənimsənilməsi
 6. 2007, Xəzərsahili dövlətlərin rekreasiya təsərrüfatının yaranması imkanları
 7. 2007, Almaniya Federativ Respublikasında ətraf mühitin qorunması tədbirləri
 8. 2005, Latın Amerikası ölkələri təsərrüfatının ərazi strukturu
 9. 2005, Gəncə-Qazax rayonunun rekreasiya ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi
Bookmark and Share