Firudin Hüseynzadə

Firudin Hüseynzadə 012 510-09-74 QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1943-cü il noyabrın 30-da Bakıda anadan olub. 1950-1958-cı illərdə Tovuz rayon orta məktəbdə oxuyub. 1958-1960-cı illərdə Tovuz rayon fəhlə-gənclər məktəbdə oxuyub. 1962-1969-ci illərdə BDU-nun geologiya-coğrafiya fakültəsində təhsil alıb. 1964-1966-cı illərdə hərbi xidmətdə olub. 1969-cu ildən BDU-da çalışır. 2003-cü ildən Xarici ölkələrin iqtisadi – siyasi coğrafiyası və turizm kafedrasının baş müəllimidir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1962-1969, tələbə, Geologiya-coğrafiya fakültəsi, BDU

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2003, baş müəllim, Xarici ölkələrin iqtisadi – siyasi coğrafiyası və turizm kafedrası, Coğrafiya fakültəsi, BDU
 • 1994-2003, müəllim, Xarici ölkələrin iqtisadi – siyasi coğrafiyası və turizm kafedrası, Coğrafiya fakültəsi, BDU
 • 1988-1993,baş metodist, Coğrafiya fakültəsi, BDU
 • 1988-1993,baş laborant, SSRİ-nin iqtisadi coğrafiya kafedrası, Coğrafiya fakültəsi, BDU
 • 1981-1988,metodist, Coğrafiya fakültəsi, BDU
 • 1975-1981, baş laborant, Xarici ölkələrin iqtisadi və siyasi coğrafiyası kafedrası, Coğrafiya fakültəsi, BDU
 • 1973-1975, baş laborant, Hidrometeorologiya kafedrası, Coğrafiya fakültəsi, BDU
 • 1969-1973,baş laborant, Fiziki coğrafiya kafedrası, Coğrafiya fakültəsi, BDU
 • 1960-1961, pioner baş dəstə rəhbəri, Tovuz rayonu Qovlar rayonu internat məktəb
 • 1958-1960, musiqi dərnəyi rəhbəri, Tovuz rayon şöbəsi
 • Apardığı dərslər: Xarici ölkələrin iqtisadi və siyasi coğrafiyası, Turizm ehtiyatları, Azərbaycan Respublikasında turizm və onun inkişaf problemləri və s. 5 metodik göstərişin, 10-dan artıq tədris proqramının, 20-dən artıq elmi məqalənin müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Xarici ölkələrin iqtisadi- sosial və siyasi coğrafiyası

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 1994, Bakı, Azərbaycan; «BDU-nun 75 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans»
 • 2007, Bakı, Azərbaycan; professor Müseyib Ağababa Müseyibovun 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans
 • 2007. Bakı, Azərbaycan; akademik Həsən Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans
 • 2008, Bakı, Azərbaycan; Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olun¬muş “Coğrafiyanın müasir problemləri” beynəlxalq elmi konfrans

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. 2015, Rekreasiya sisteminin ərazi təşkili
 2. 2014, Гидронимы Северо-Восточно го Азербайджана.
 3. 2013, Aerolandşaft üsulu ilə seli çay hövzələri landşaftlarının xəritə ləşdirilməsi və topoloji xüsu siyyətləri.
 4. 2012, Kənd turizminin marketinqi
 5. 2011, Şəkidə tarixi-mədəni obyektlərə ekskursiyaların təşkili
 6. 2010, Abşeronun Xəzərsahili rekrea siya zonalarında əmək ehtiyat larından istifadə
 7. 2009,Ərazi-rekreasiya sistemlərinin coğrafi öyrənilməsi
 8. 2008, Azərbaycanda kənd turizminin inkişaf perspektivləri
 9. 2007, Azərbaycan Respublikasında dağ turizm kompleslərinin yaradılması imkanlar
 10. 2007, Azərbaycan Respublikasında kənd turizminin inkişaf perspektivləri
 11. 2007, Azərbaycanda gəlmə turizminin müasir vəziyyəti
 12. 2007,Aerofotoşəkillər əsasında Muğanlı –İsmayıllı tolu ətrafı ərazilərdə ekzogen proseslərin tədqiqi və qiymətləndirilməsi
 13. 2005, Beynəlxalq turizmin dünya iqtisadiyyatında yeri
  Bookmark and Share