Elxan Nuriyev

012 510-09-74

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

1947-ci il iyunun 6-da Şamaxı rayonunun Göylər kəndində anadan olub. 1953-1964-cı illərdə Şamaxı rayonunun Göylər kəndində orta məktəbdə oxuyub. 1964-1969-ci illərdə BDU-nun geologiya-coğrafiya fakültəsində təhsil alıb. 1970-1972, Azərbaycan Respublikası Bankə qəsəbəsi, hərbi xidmətdə olub. 1990- cı ildən BDU-da çalışır. Xarici ölkələrin iqtisadi – siyasi coğrafiyası və turizm kafedrasının dosenti, elmi və sosial məsələlər üzrə dekan müavini.

TƏHSİLİ VE ELMİ DƏRƏCƏ VƏ EMLİ ADLARI

 • 1983, c.e.n., « Azərbaycan SSR-nin Şəki-Zaqatala zonasının (Mazımçay ilə Göyçay arası) yaşayış məntəqəsi adlarının tədqiqi»
 • 1964-1969, tələbə, Geologiya-coğrafiya fakültəsi, BDU

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2005, elmi və sosial məsələlər üzrə dekan müavini, Coğrafiya fakültəsi, BDU
 • 1990-1992,dosent, Xarici ölkələrin iqtisadi – siyasi coğrafiyası və turizm kafedrası, Coğrafiya fakültəsi, BDU
 • 1990,baş müəllim, Xarici ölkələrin iqtisadi – siyasi coğrafiyası və turizm kafedrası, Coğrafiya fakültəsi, BDU
 • 1985-1990, böyük elmi işçi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
 • 1976, kiçik elmi işçi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
 • 1975-1976,təlimatçı, Bakı, Oktyabr rayonu, komsomol komitəsi
 • 1972-1975, Azad komsomol təşkilatı katibi, Bakı, Fizika – riyaziyyat təmayüllü internat məktəbi
 • 1968-1970, operator, Bakı, Suraxanı neft mədənləri idarəsi
 • Apardığı dərslər: Turizmin əsasları, Dünya təsərrüfatının coğrafiyası, Dünyanın iqtisadi və siyasi coğrafiyası, Yaxin və Orta ölkələrinin iqtisadi və siyasi coğrafiyası,
 • 2 monoqrafiya, 4 tədris proqramları,1 metodik göstəriş, 60-dan artıq elmi məqalənin müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Toponimika

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

2007, Bakı, Azərbaycan; professor Müseyib Ağababa Müseyibovun 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans

2007. Bakı, Azərbaycan; akademik Həsən Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans

2007,Bakı, Azərbaycan; “Turizm və rekreasiya: problemlər və perspektivlər” I Respublika elmi – praktik konfrans

2008, Bakı, Azərbaycan; “Turizm və rekreasiya: problemlər və perspektivlər” II Respublika elmi – praktik konfrans

2008, Bakı, Azərbaycan; Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş “Coğrafiyanın müasir problemləri” beynəlxalq elmi konfrans

 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

2015, Гидронимы Северо-Восточно го Азербайджана

2015, Kadrların hazırlanmasında topo nimik materiallardan istifadənin əhəmiyyəti

2015, Rekreasiya sisteminin ərazi təşkili

2008,Turizm səyahətlərində toponimik materiallardan istifadə

2008, Azərbaycanda maldarlıq təsərrüfatını əks etdirən bəzi toponimlər

2007, Rekreasiya ehtiyatları və onların qiymətləndirilməsi

2007, Azərbaycan Respublikasında kənd turizminin imkanları və inkişaf perspektivləri

2007, Azərbaycanda kənd turizminin inkişaf perspektivləri

2007, Azərbaycanın coğrafi adları adlları qədim mənbələrdə

2007, Oykonimlərin yaranmasında əhali miqrasiyasının rolu

2005, Şamaxı rayonunun sosial-iqtisadi inkişafında turizm imkanları

2005, Miqrasion paralel toponimlər

2005, Beynəlxalq turizmin dünya iqtisadiyyatında yeri

 

KİTABLAR

2000, Azərbaycan Xalq coğrafi terminlər

1988, Azərbaycan SSR-in Şəki-Zaqatala zonasının toponimiyası

Bookmark and Share