Coğrafiyanın Tədrisi Metodikası

Coğrafiyanın tədrisi metodikası fənnindən mühazirə materialları

Fənnin adı: CTM-1

1. Muhazirə 1

2. Muhazirə 2

3. Mühazirə 3

4. Mühazirə 4

5. Mühazirə 5

6. Mühazirə 6

7. Mühazirə 7

8. Mühazirə 8

 

Fənnin adı: Məktəb coğrafiyasının tədrisi

1. Mühazirə 1

2. Mühazirə 2

3. Mühazirə 3

4. Mühazirə 4

5. Mühazirə 5

6. Mühazirə 6

 

 

Fənnin adı: CTM-2

1. Mühazirə 1

2. Mühazirə 2

3. Mühazirə 3

 

Fənnin adı: “Ümumtəhsil kurikulumunun əsasları”

V kurs Qiyabi test imtahanı sualları

Bookmark and Share