COĞRAFİYA FAKÜLTƏSİNİN ELMİ ŞURASI

Coğrafiya fakültəsinin elmi şurasının 19 üzvü var. Fakültə elmi şurasına fakültə dekanı, 4 nəfər dekan müavini, 6 kafedra müdiri, fakültənin bir sıra professor və aparıcı dosentləri, tələbə və həmkarlar təşkilatlarının sədrləri daxildir. Elmi Şura iclaslarında kafedraların, dekanlığın təqdimatları, elmi işlərin yerinə yetirilməsi, dərsliklər, dərs vəsaitləri, konfrans materialları, imtahan sessiyalarının yekunları, aspirant, dissertant və doktorantların elmi informasiyaları, elmi adların verilməsinə və bir sıra başqa məsələlərə baxılır. Elmi Şura iclasları bir qayda olaraq ayda bir dəfə, zərurət olduqda 2 dəfə çağrılır.

Elmi Şuranın üzvləri:

 1. Dos. Məmmədova Şəkər İdayət qızı – Sədr
 2. Prof. İsmayılov Çingiz Niyazi oğlu
 3. Dos. Əhlimanov Ramiz Mirağa oğlu
 4. Dos. Nuriyev Elxan Balahəsən oğlu
 5. Prof. İmanov Fərda Əli oğlu
 6. Prof. Həsənov Tapdıq Güləhməd oğlu
 7. Prof. Qocamanov Məqsəd Hüseyn oğlu
 8. Prof. Qəribov Yaqub Əli oğlu
 9. Dos. Soltanova Həbibə Bayraməli qızı
 10. Prof. Babaxanov Neron Aslan oğlu
 11. Prof. Məmmədov Nadir Gülməmməd oğlu
 12. B/m Hüseynzadə Firudin Meydan oğlu
 13. Dos. Bayramov Rafael Vəli oğlu
 14. Dos. Abdullayev İmran Məmmədəli oğlu – Elmi katib
 15. Dos. Nağıyev Saleh Qasım oğu
 16. Dos. Həsənəliyev Ələkbər Əli oğlu
 17. Dos. Talıbov Əfqan Talıb oğlu
 18. B/m. Nəbiyev Əlpaşa Əlibəy oğlu
 19. m. Talıbov Səbuhi Əlibala oğlu
 20. Tələbə Rəsulzadə Rəvan Akif oğlu– tələbə həmkarlarının sədri
 21. TGT sədri Hacıyeva Şəfiqə İsmayıl qızı
Bookmark and Share