COĞRAFİYA FAKÜLTƏSİNİN ELMİ ŞURASI

Coğrafiya fakültəsinin elmi şurasının 19 üzvü var. Fakültə elmi şurasına fakültə dekanı, 4 nəfər dekan müavini, 6 kafedra müdiri, fakültənin bir sıra professor və aparıcı dosentləri, tələbə və həmkarlar təşkilatlarının sədrləri daxildir. Elmi Şura iclaslarında kafedraların, dekanlığın təqdimatları, elmi işlərin yerinə yetirilməsi, dərsliklər, dərs vəsaitləri, konfrans materialları, imtahan sessiyalarının yekunları, aspirant, dissertant və doktorantların elmi informasiyaları, elmi adların verilməsinə və bir sıra başqa məsələlərə baxılır. Elmi Şura iclasları bir qayda olaraq ayda bir dəfə, zərurət olduqda 2 dəfə çağrılır.

Elmi Şuranın üzvləri:


1. prof. İmanov Fərda Əli oğlu
2. prof. Əfəndiyev Vüsət Əmir oğlu
3. dos. Soltanova Həbibə Bayraməli qızı
4. prof. Babaxanov Neron Aslan oğlu
5. dos. Əhlimanov Ramiz Mirağa oğlu
6. dos. Məmmədova Şəkər İdayət qızı
- Sədr
7. dos. Nuriyev Elxan Balahəsən oğlu
8. b/m. Hüseynzadə Firidun Meydan oğlu
9. prof. Həsənov Tapdıq Güləhməd oğlu
10. prof. Mikayılov Nadir Kərrar oğlu
11. prof. İsmayılov Çingiz Niyazi oğlu
12. prof. Qocamanov Məqsəd Hüseyn oğlu
13. c.e.d.Məmmədov Nadir Gülməmməd oğlu
14. dos. Abdullayev İmran Məmmədəli oğlu - Elmi katib:
15. dos. Bayramov Rafail Vəli oğlu
16. dos. Qəribov Yaqub Əli oğlu
17. dos.Nağıyev Saleh Qasım oğlu
18. m.Məmmədov Qoşqar Vətən oğlu
19. THT-nın sədri (fakültə üzrə)

Bookmark and Share