Cəfərova Gülnarə

Cəfərova Gülnarə

012 510-09-74

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

1975-ci il Avqustun 22-də Bakıda anadan olub. 1982-1992-ci illərdə Bakı şəhəri 158 saylı orta məktəbdə oxuyub. 1992-1997ci illərdə BDU-nun coğrafiya fakültəsində təhsil alıb. 1997-cı ildən BDU-da çalışır. 1998-ci ildə Coğrafiya fakültəsinin Xarici ölkələrin iqtisadi–siyasi coğrafiyası və turizm kafedrasının aspirantı olub.  2010-cu-ci ildən  müəllim vəzifəsində çalışır. Ailəlidir, 2 övladı var.

TƏHSİLİ VE ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1992-1997-ci illərdə tələbə, Coğrafiya fakültəsi, BDU
 • 2004-cü ildə  «Türkiyə və Azərbaycan Respubliklarında subtropik bitkiçilik təsərrüfatının inkişafı və ərazi təşkilinin müqayisəli coğrafi problemləri» mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib.
 • 2015-ci ildə dosent Coğrafiya fakültəsinin Xarici ölkələrin iqtisadi–siyasi coğrafiyası və turizm kafedrasının dosenti

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2015, dosent, Xarici ölkələrin iqtisadi və siyasi coğrafiyası kafedrası, Coğrafiya fakültəsi, BDU
 • 2010,  müəllim, Xarici ölkələrin iqtisadi və siyasi coğrafiyası kafedrası, Coğrafiya fakültəsi, BDU
 • 1997, baş laborant, Xarici ölkələrin iqtisadi və siyasi coğrafiyası kafedrası, Coğrafiya fakültəsi, BDU
 • 1998-2002 aspirant, Xarici ölkələrin iqtisadi və siyasi coğrafiyası kafedrası, Coğrafiya fakültəsi, BDU
 • Apardığı dərslər: Xarici ölkələrin iqtisadi və siyasi coğrafiyası, siyasi-iqtisadi coğrafiya, Dünya mədəniyyəti və incəsənəti, Koreyanın coğrafiyası, Koreyanın iqtisadiyyatı, İsrailin coğrafiyası, İsrailin iqtisadiyyatı, ABŞ-ın coğrafiyası, Türk dünyası coğrafiyası, Qlobalistika, Turizmdə reklam və s.
 • 48-dən artıq elmi məqalə
 • 11 tədris proqramı
 • 1 dərslik həmmüəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Xarici ölkələrin iqtisadi- sosial və siyasi coğrafiyası, Azərbaycanda turizm və onun regional inkişafı

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SIMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

  • 2007, Bakı, Azərbaycan; professor Müseyib Ağababa Müseyibovun 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans
  • 2007. Bakı, Azərbaycan; akademik Həsən Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans
  • 2007, Bakı, Azərbaycan; “Turizm və rekreasiya: problemlər və perspektivlər” I Respublika elmi – praktik konfrans
  • 2008, Bakı, Azərbaycan; “Turizm və rekreasiya: problemlər və perspektivlər” II Respublika elmi – praktik konfrans
  • 2008, Bakı, Azərbaycan; Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olun¬muş “Coğrafiyanın müasir problemləri” beynəlxalq elmi konfrans
  • 2010, Bakı,Azərbaycan;“Turizm və rekreasiya:problemlər və perspektivlər” III Respublika ellmi  konfrans.
  • 2011, Azərbaycanda turizmin inki­şafı və regional problemlər. Bakı.
  • 2012, Qloballaşma və coğrafiya: Prof. M.Müseyibovun anadan olmasının 85 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi-praktik konfrans.
  • 2013, H.Əliyev və Azərbaycanda coğrafiya elminin inkişafı Respublika Elmi Konfransı
  • 2013, Fiziki coğrafiya kafedrasının 70 və Hidrometreologiya 40 illik yubileyinə həsr olunmuş respublika konfransı
  • 2014, Rizvan Piriyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfrans
  • 2015, Turizm və Rekreasiya: problemlər və perpektivlər» Respublika elmi-praktiki konfransının materialları
  • 2016, Abşeronun təbiət və mədəni-irs abidələrinin turizmin inkişafında rolu
  • 2016,  Azərbaycnada xalçaçılığın milli irs nümunəsi kimi turizmin inkişafında rolu

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. 2010,Yunanıstan tarixi-mədəni turizm mərkəzi kimi

2. 2010,Abşeronda üzümçülük və meyvəçiliyin ekocoğrafi şəraitinə qlobal iqlim dəyişməsinin təsiri

3. 2011,Azərbaycanda üzümçülük təsərrüfatının prioritet sahəyə çevrilməsinin ekocoğrafi şəraiti

4.2012, Şəki Azərbaycanın turizm mərkəzi kimi

 1. 5.2013, Azərbaycan və İsrail ölkəri arasında turizm əlaqələri

6. 2014, Alternativ enerji mənbələrindən istifadənin coğrafi problemləri

7. 2014, Azərbaycan Respublikasında aqrar sahənin inkişafında regonal iqtisadi siyasətin rolu

8.2016,Лечебно-оздоровительный туризм и его перспективы в Азербайджанской Республике. Приволжский научный вестник, №8.

 

KİTABLAR:

1.2011. dərslik, Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası

 

Bookmark and Share