AZƏRBAYCAN COĞRAFİYASI KAFEDRASI

Bakalavr pilləsi: (4 il)

İxtisaslar:

  1. Azərbaycanın fiziki coğrafiyası;
  2. Azərbaycanın iqtisadi və sosial coğrafiyası;
  3. Əhali coğrafiyası demoqrafik əsaslarla;
  4. Geourbanistika.

Magistratura pilləsi: (2 il)

İxtisaslar:

  1. Geourbanistika;
  2. Azərbaycanın fiziki coğrafiyası;
  3. Azərbaycanın geoekologiyası;
  4. Azərbaycanın landşaftları;
  5. Azərbaycanın geomorfologiyası.
Bookmark and Share