AZƏRBAYCAN COĞRAFİYASI KAFEDRASI

Kafedrada son illərdə əsas nəşrlər:

  • Prof. V.Ə.Əfəndiyev. «Əhali coğrafiyası demoqrafik əsaslarla, proqram toplusu, 2007 il, (bakalavr pilləsi);
  • Prof. V.Ə.Əfəndiyev. «Geourbanistika», proqram toplusu, 2007 il, latın dilində (bakalavr pilləsi);
  • Prof. V.Ə.Əfəndiyev, dos. S.Q.Nağıyev. «Geourbanistika və ruralistika», proqram toplusu, 2007 il, (magistr pilləsi);
  • Prof. V.Ə.Əfəndiyev, S.Q.Nağıyev. «Azərbaycanın əhali coğrafiyası», proqram toplusu, 2007 il, (magistr pilləsi);
  • Prof. V.Ə.Əfəndiyev, dos. S.Q.Nağıyev- «Əhali coğrafiyası», dərslik, 2005-2006 il, Azərbaycan və rus dillərində;
  • Prof.M.A.Müseyibov, prof. V.Ə.Əfəndiyev və c..e.n. N.S.Seyfullayeva. «Türk dünyası coğrafiyası», orta məktəb üçün dərslik, 2006 il, Azərbaycan və rus dillərində;
  • C.e.n. N.S.Seyfullayeva. «Coğrafiya tədrisinin forma və üsulları», dərs vəsaiti, 2008 il. Azərbaycan dilində.
Bookmark and Share