AZƏRBAYCAN COĞRAFİYASI KAFEDRASI

Kafedranın elmi istiqaməti:
Azərbaycan regionlarının inkişafının sosial-iqtisadi coğrafi problemləri

Azərbaycan coğrafiyasi kafedrasinin aspirant və dissertantlarinin siyahisi

25.00.24,– Sosial-iqtisadi və siyasi cobrafiya
22.0036-coğrafi və geoloji ekologiya ixtisası üzrə

 • Doktorant Nağıyev Saleh Qasım o. Azərbaycan əhalisinin müasir dövrdə iqtisadi-coğrafi problemləri Məsləhətçi: prof. V.Ə.Əfəndiyev
 • Doktorant Məmmədova Şəkər İdayət q. Azərbaycanın iri şəhərləri atmosferinin çirklənməsinin ekocoğrafi problemləri
  Məsləhətçi: prof. V.Ə.Əfəndiyev
 • İran vətəndaşı Ehtişam Hacıpur Hacıəlili Əhməd oğlu «Təbriz aqlomerasiyasının inkişafının iqtisadi-coğrafi problemləri»
  Rəhbər: prof. V.Ə.Əfəndiyev
 • İran vətəndaşı Rezai Rəhim Mahmoudun – «Tehran aqlomerasiyasının inkişafının iqtisadi coğrafi problemləri»
  Rəhbər: prof. V.Ə.Əfəndiyev
 • Əyani aspirant Tahirova Hicran Əhməd q – «Naxçıvan MR-da miqrasiyanın demoqrafik proseslərə təsirinin iqtisadi coğrafi problemləri».
  Rəhbər: prof. V.Ə.Əfəndiyev
 • Dissertant- Məmmədov Qoşqar Vətən o. – «Azərbaycanda narkotizmin iqtisadi coğrafi problemləri»
  Rəhbər: prof. V.Ə.Əfəndiyev
Bookmark and Share