Coğrafiya fakültəsində professor Q.K.Gülün anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmşüş elmi konfrans .....

20/05/2010

2010-cu ildə Tələbə Elmi Cəmiyyətinin təşəbbüsü ilə Coğrafiya fakültəsində AMEA-nın müxbir üzvü coğrafiya elmləri doktoru, professor Q.K.Gülün anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş "Coğrafiyanın müasir problemləri" mövzusunda magistrant və bakalavrların XIII elmi konfransı keçirilmişdir. Konfrans "Fiziki coğrafiya və ekologiya", "İqtisadi-sosial coğrafiya və turizm" bölmələri üzrə keçirilmişdir.

Konfransda 124 məruzə dinlənilmişdir.

Bookmark and Share