Allahverdi Dolxanov

Allahverdi Dolxanov

Coğrafiya elmləri namizədi, dosent
İş telefonu: +(994) 12 439 09 69

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

1950-ci il dekabrın 25-də Ağdam rayonunun Novruzlu kəndində anadan olub. 1957-1967-ci illərdə Novruzlu kənd orta məktəbini bitirib. 1975-1981-ci illərdəRostov vilayəti Novoçerkassk şəhərində Mühəndis Melioratorlarİnstitutu Meşə təsərrüfatı fakültəsində təhsil alıb. 2002-ci ildən BDU-da Ətraf mühiti mühafizə və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə kafedrasında müəllim, dosent vəzifəsində çalışır. Ailəlidir, 4 övladı var.

TƏHSİLİ VE ELMİ DƏRƏCƏ VƏ EMLİ ADLARI
 • 1981-ci illərdəRostov vilayəti Novoçerkassk şəhərində Mühəndis Melioratorlarİnstitutu Meşə təsərrüfatı fakültəsində təhsil alıb
 • 1991, Moskva şəhəri,Azərbaycanın suvarılan şəhərində tez böyüyən texniki əhəmiyyətə malik söyüd növlərindən ibarət plantasiyaların salınması aqrotexnikasının öyrənilməsi (genetika və seleksi
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
 • 1970-1977, Xankəndi şəhərində Suvarma Sistemləri İdarəsində mühəndis, Şuşa şəhərində müəllim,1977-1992, Bərdə şəhərində Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Meşə Təsərrüfatı və Aqro Meşə Meliorasiya institutunda baş elmi işçi, şöbə müdiri,
 • Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Meşə Təcrübə Stansiyasının direktoru,Dövlət Təbiəti Mühafizə Komitəsində böyük mühəndis, rəis əvəzi, 2005,
 • Xankəndi seçki dairəsi dairə seçki kolmissiyasının sədri
 • 2002, BDU-da Ətraf mühiti mühafizə və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə kafedrasında çalışır.
 • Aqroekologiya,Regionların tarazlı inkişafı, Ekologiyanın qlobal problemləri, Qoruq və yasaqlıqlar, Meşə ekosistemlərinin bərpası metodları, Təbiətdən istifadənin hüquqi əsasları
 • 40 elmi əsər
 • 1 dərslik
 • 1 kitabın,
 • 1984 ildə Azərbaycan Təbiəti Mühafizə Cəmiyyətinin Mərkəzi Şurasının qərarı ilə ətraf mühitin mühafizəsində fəallığına görə medalla təltif edilmişdir
 • 1990, öüzünümüdafiə batalyonunun yaradılmasında Ağdərə vəAğdam istiqamətlərində döyüşlərdə iştirak etmişdir
TƏDQİQAT SAHƏSİ
 • Meşələrin ekologiyası
SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
 1. 2008, Ətraf mühütin mühafizəsi sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq və onun əsas prinsipləri
 2. 2008, Azərbaycan meşələrində əsas ağac və kol cinslərindən ibarət biomüxtəlifliyin ekocoğrafi təhlili
 3. 2007, Azərbaycan meşələrinin hidroloji xüsusiyyətləri
 4. 2007, akad.H.Əliyevin təbiətşünaslıqdakı ideyaları müasir dövrümüzdə daha da qiymətlidir
 5. 2007, Meşələr şirin su mənbəyidir
 6. 2007, Azərbaycan təbiəti və müasir dendralogiya elmi
 7. 2007, Abşeronda ətraf mühitin yaxşılaşdırılması və mühafizə yolları
 8. 2004, Azərbaycanın qoruyucu meşə zolaqlarının meliorasiya və aqroekologiya xüsusiyyətləri
 9. 2004, Çoxillik sərv ağaclarının Fəxri xiyabana köçürülməsi layihəsi
 10. 2004, Формирования полезашитных лесных полос разного состава и способов создания в условиях Азербайджана
KİTABLAR
 • 2008, Təbiətdən istifadənin hüquqi əsasları
Bookmark and Share